Gemeenteprojecten

Projectleider herinrichting Gemeente Oirschot

Geplaatst 4 feb. 2020
Project ID: YIS00009
Plaats
Oirschot
Duur
1 jaar, 2 maanden
(6 feb. 2020 - 31 mrt. 2021)
Uren/week
8 hrs/week
Tarief
Unknown

Functiebeschrijving:

Projectleider / procesbegeleider voor het voorbereiden van een herinrichting van de Bestseweg in Oirschot en de aangrenzende rotonde Bestseweg - Kempenweg - Rijkesluisstraat. Feitelijk gaat het om 3 met elkaar samenhangende deelopgave.

De eerste opgave behelst de reconstructie van een deel van de Bestseweg. De uitgangspunten en oplossingsrichtingen hiervoor zijn feitelijk al vastgelegd in eerdere beleidsstukken en onderzoeken. De opgave voor de Bestseweg is daarom het samen met de stakeholders deze maatregelen verder uit te werken tot een concreet en integraal inrichtingsplan.

De tweede opgave betreft de rotonde Bestseweg - Kempenweg - Rijkesluisstraat, is beduidend complexer en vergt nog duidelijke kaderstellende afwegingen en een update van eerdere verkeerstechnische analyses. Ook hier is het eindresultaat uiteindelijk een uitgewerkt, concreet en integraal maatregelenpakket. Een belangrijk element bij de aanpak van deze rotonde is de stedenbouwkundige context en de relatie met de centrumvisie Oirschot.

De derde opgave betreft een maatregelenpakket om de veiligheid op de fietsoversteek Notel - Lazarusbocht in de Bestseweg te verbeteren.

 

Functie eisen:

 ·         Een projecteider / procesbegeleider die kan opereren op het raakvlak verkeer - stedenbouw

·         Integraal denker

·         Ervaring met complexe verkeersopgaven

·         Communicatief en analytisch sterk

·         Ervaring met complexe participatietrajecten 

Overwogen wordt om voor dit project een bouwteam te formeren. Ervaring met bouwteams is daarom een pre.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten