Gemeenteprojecten

Projectleider GREX

Geplaatst 21 okt. 2020
Project ID: YIS000226
Plaats
Valkenswaard
Duur
1 jaar
(16 nov. 2020 - 12 nov. 2021)
Uren/week
12 hrs/week
Tarief
Unknown

Gemeente Valkenswaard zoekt:

Een ervaren projectleider die in teamverband de voorbereiding en uitvoering van een aantal binnenstedelijke herontwikkelingslocatie organiseert.

(circa 12 uur gemiddeld per week voor een periode van 1-1,5 jaar)

 

Dit is Valkenswaard

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven is het, ook met 31.000 inwoners, ons-kent-ons. Met verenigingen en gezelligheid, maar ook met internationale evenementen als de weekmarkt en het bloemencorso. Deze eigenschappen voel je terug in de gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Succesvol samenwerken, daar houden we van. We zien daarbij de kracht van het dorpsgevoel, maar zitten ook vol ambitie om klaar te zijn voor 2030. Een spannende mix die we samen vormgeven. Op de Groote Heide vinden we volop onze ontspanning. We zijn trots op die natuur om ons heen. Omdat het in Europa’s top 10 staat. Of gewoon omdat het zo ontzettend mooi is. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Dit is je team

Het team Programma’s en Projecten is een energiek en dynamisch team dat bestaat uit ca. 11 collega programma- en projectmanagers en assistenten. Wij geven concreet vorm aan de ambities die in de toekomstvisie van Valkenswaard staan benoemd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en werken in opdracht van het bestuur en/of andere teams aan projecten en programma’s. Dat doen we door een groot aantal fysieke projecten voor te bereiden en te begeleiden in de uitvoering. In het kader van het Programma Bereikbaarheid Valkenswaard dienen zich in de komende periode diverse fysieke projecten aan die voortvarend moeten worden opgepakt. Er is een investering van enkele tientallen miljoenen mee gemoeid. Dat vraagt natuurlijk voldoende projectleiderscapaciteit. Jij wordt uitgenodigd daarin je aandeel te nemen.


Dit is jouw opdracht

Onder jouw leiding gaat jouw projectteam aan de slag met de uitvoeringsvoorbereiding en realisatie van de herontwikkelingslocaties waarvoor je verantwoordelijk bent. In samenwerking met je collega’s van team Programma’s en Projecten en team Ruimtelijke stuur je je projectteam aan en organiseer je alles wat nodig is om de projectdoelen binnen de afgesproken kaders te realiseren. Je start met de projectopdracht te vertalen naar een plan van aanpak.

Je hebt ruime ervaring in de realisatie van herontwikkelingslocaties. Als projectleider ben jij de verbindende factor tussen de opdrachtgever, de interne organisatie, het bestuur de politiek en de samenleving. Je beschikt daarvoor over de nodige politiek bestuurlijke sensitiviteit om de bestuurlijk- en ambtelijk opdrachtgever in de voortgang van de projecten mee te nemen. Je bent letterlijk de spil van de projecten, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, bijvoorbeeld voor bewoners, belanghebbenden, wijkraden en ondernemers maar ook andere overheden. Je ziet het als een belangrijke uitdaging om de acties die je projecten met zich meebrengen van een zo breed mogelijk draagvlak te voorzien. Daarom kun je uitstekend communiceren en is participatie voor jou een vanzelfsprekendheid. Ook weet je hoe je op de juiste manier een prijs/kwaliteit onderhandeling moet voeren. In tijden van spanning kun je relativeren en kom je met (creatieve) oplossingen om problemen op te lossen. Je levert een bijdrage in het professionaliseren van projectmatig werken in het team en draagt dit uit binnen de rest van de organisatie.

De kleinschalige gemeentelijke herontwikkelingslocaties die je gaat doen zijn gevorderd tot de ontwerpfase, stedenbouwkundige ontwerpen, en waar van toepassing bestemmingsplannen, zijn vastgesteld. Bij deze ontwikkelingen zijn opstallen gesloopt en moeten per locatie enkele tientallen woningen, sociale huur en koop worden gerealiseerd. Voor de sociale huurwoningen is de plaatselijke woningcorporatie Woningbelang de partner. Voor de koopwoningen moet nog worden bepaald of de gemeente kavels gaat uitgeven of dat een ontwikkelaar zal worden geselecteerd voor de ontwikkeling. Op enkele locaties behoort ook de aanleg van de openbare infra tot de projectscope.


Functieomschrijving

·        Je stelt projectplannen op en richt de projectorganisatie in;

·        Je zorgt voor een integraal plan in je projecten, waarbij de diverse disciplines hun inbreng hebben om zo de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het plan vorm te geven, denk hierbij aan bijvoorbeeld woningbouw-programmering, duurzaamheidseisen en de inrichting van de openbare ruimte;

·        je zorgt voor samenlevingsparticipatie;

·        Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project van ontwerp tot de oplevering;

·        Je bewaakt de voortgang, (financiële) middelen en beslismomenten en rapporteert hierover aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever;

·        Je bent ambassadeur van projectmatig en resultaatgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie.

Functie-eisen

·        Een stevige persoonlijkheid met projectmanagement capaciteiten;

·        Goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;

·        Resultaatgerichtheid en goed kunnen plannen en organiseren;

·        Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;

·        Omgevingsbewust;

·        Aandacht voor duurzaamheid;

·        Probleemoplossend vermogen;

·        Flexibel.


Opdracht omvang

In overleg met de projectleider zal worden bepaald welke projecten hij/zij onder zijn hoede zal krijgen. Afhankelijk daarvan wordt de inzet ingeschat op circa 12 uur per week voor een periode van 1 tot 1,5 jaar.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten