Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Projectleider doorontwikkeling sociaal domein

Posted Dec 4, 2020
Project ID: YIS000296
Location
Helmond
Duration
1 jaar, 1 maand
(Jan 1, 2021 - Jan 31, 2022)
Hours/week
28 hrs/week
Payrate range
Unknown

Opdracht


Je gaat als projectleider zorgdragen dat al hetgeen nodig is om te komen tot een zorgvuldige ontvlechting van de sociale teams zal gaan plaatsvinden. Daarbij hoort het inventariseren van de consequenties van de ontvlechting voor werkprocessen binnen de gemeente, voor de kwaliteit en kwantiteit van de taken die achter blijven bij de gemeente, de noodzakelijke nieuw te ontwerpen processen, de wijze waarop de communicatie tussen gemeente en het sociale team gaat plaatsvinden, welke afspraken herijkt moeten worden et cetera.


Naast deze opdracht lopen er parallel 2 andere projecten, namelijk het project Bestuurlijke opdracht en Aanbesteding Sociale Teams en het project Reorganisatie PSD. Je zorgt voor afstemming met beide projectleiders en zorgt voor de nodige informatie die je hebt verzameld in je project die nodig is voor de andere projecten. Je legt de verbinding in de projecten die je leidt met collega’s binnen de gemeente. Je opdrachtgever is de teammanager sociaal domein en je rapporteert aan het managers overleg. Je wordt gepositioneerd binnen het PSD. Profiel


HBO+, analytische vermogen, planmatige skills en kennis en ervaring van veranderprocessen is essentieel. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. Je bent wendbaar, en kunt goed omgaan met veranderingen. Daarnaast heb je gevoel voor administratieve (werk)processen en ben je in staat trends en ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je hebt bovendien aantoonbare ervaring als projectleider binnen projecten gericht op doorontwikkeling dan wel organisatie verandering specifiek binnen het sociaal domein. We verwachten een flexibele (werk)mentaliteit van je; de opdracht is gemiddeld 28 uur per week, waarbij dat er op het ene moment wellicht meer van je verwacht wordt dan op een ander moment.


Natuurlijk vindt je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.

  • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
  • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen
  • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
  • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit 
Similar projects

+ Search all projects