Gemeenteprojecten

Projectleider aanpak laaggeletterdheid

Geplaatst 29 jan. 2021
Project ID: YIS000408
Plaats
Helmond
Duur
11 maanden
(31 jan. 2021 - 30 dec. 2021)
Tarief
Unknown

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners zélf de weg te helpen vinden naar een gezonde leefstijl. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend – zo blijkt uit onderzoek dat laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden een enorme belemmering kunnen vormen. Daarom wordt er vanuit het programma gezondheid actief gewerkt om die vaardigheden te verbeteren. In september is er een werkatelier georganiseerd, waarin ongeveer 50 professionals én ervaringsdeskundigen samen hebben gewerkt aan de contouren voor een sluitende aanpak laaggeletterdheid. Deze sluitende aanpak is in concept gereed, de kerngroep heeft zich hieraan gecommitteerd en nu is het zaak om dit verder onder de aandacht te brengen bij partners in de stad, zodat juist zij ook aan de slag gaan met de opgaves en actiepunten uit de gedragen aanpak.


Hiervoor zijn we op zoek naar een


Projectleider aanpak laaggeletterdheid

18 uur per week, tot en met 31-12-2021, inschaling conform schaal 11 cao gemeenten


De opdracht voor de projectleider is tweeledig:


- enerzijds vervolg geven, met externe expertise, aan het bestuurlijk overleg en de sluitende aanpak. Hieruit komen ook projecten naar voren waar de gemeente zelf de regie op voert, bijvoorbeeld in de monitoring, het verder bereiken van de vindplaatsen en de samenwerking met de partners in de stad.


- En daarnaast is het zaak dat de gemeentelijke organisatie zelf het goede voorbeeld geeft. Dat betekent dat de gemeente naast de sluitende aanpak, ook gaat bepalen wat zij zelf gaat doen en dat ook uitvoert.


Denk aan;

• het ondersteunen van projecten en partners in de stad, bv bedrijfsleven en bibliotheek

• overheidscommunicatie

• bepalen signaalpunt laaggeletterdheid

• digitale inclusie Passen wij bij jou….?


Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Uiterste voorstel datum 5-2-2021 11:00


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten