Gemeenteprojecten

Projectleider / manager Eurocircuit

Geplaatst 21 apr. 2020
Project ID: YIS00044
Plaats
5554 DA
Duur
7 maanden (1 jun. 2020 - 1 jan. 2021)
Uren/week
16 uur/week
Tarief
0 - 95 €/hr

Gemeente Valkenswaard zoekt: Een op samenwerking gerichte jongleur die alle ballen in de lucht houdt en kansen ziet.


Dit is Valkenswaard

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven is het, ook met 31.000 inwoners, ons-kent-ons. Met verenigingen en gezelligheid, maar ook met internationale evenementen als de weekmarkt en het bloemencorso. Deze eigenschappen voel je terug in de gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Succesvol samenwerken, daar houden we van.We zien daarbij de kracht van het dorpsgevoel, maar zitten ook vol ambitie om klaar te zijn voor 2030. Een spannende mix die we samen vormgeven. Op de Groote Heide vinden we volop onze ontspanning. We zijn trots op die natuur om ons heen. Omdat het in Europa’s top 10 staat. Of gewoon omdat het zo ontzettend mooi is. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Dit is je team

Het team Programma’s en Projecten is een energiek en dynamisch team dat bestaat uit ca. 11 collega programma- en projectmanagers en assistenten. Wij geven vorm aan de ambities die in de toekomstvisie van Valkenswaard staan benoemd op het gebied van wonen, werken en vrije tijd en werken in opdracht van het bestuur en/of andere teams aan projecten en programma’s. In het kader van het bereikbaarheidsprogramma speelt de aankomende jaren een fors volume aan fysieke projecten met een omvang van enkele tientallen miljoenen waarin jij je aandeel gaat nemen.

                                                                                  

Dit is jouw project

Het vigerende bestemmingsplan en de milieuvergunningen voor het Eurocircuit zijn sterk verouderd. Het bestemmingsplan dateert van 1977 en de milieuvergunningen van 1993. Beide zijn toe aan actualisatie. In het verleden zijn hier al diverse pogingen toe ondernomen. De meest recente poging strandde met het besluit van 24 oktober 2019 om het bestemmingsplan niet vast te stellen. In verband met de milieueffectrapportage en de RvS-uitspraak omtrent het PAS bleek het niet mogelijk om binnen afzienbare termijn het voorliggende ontwerp af te ronden tot een definitief plan dat stand zou houden.


Met het besluit om het bestemmingsplan niet vast te stellen, is de poging tot actualisatie gestaakt. Het proces dient van voor af aan opnieuw uitgevoerd te worden. Dit kan een reguliere actualisatie van het bestaande bestemmingsplan zijn, waarbij niets veranderd, maar uit het voorgaande proces bleek dit al vrij lastig te zijn. Daarom wordt eerst een stap terug gezet en onderzocht welke toekomst wij als gemeente voor ons zien ten opzichte van het Eurocircuit. Duidelijkheid hierin moet een solide basis kunnen bieden onder een nieuw bestemmingsplan. 


De oorspronkelijke opdracht betrof een raadsopdracht uit 2013 waarin opgedragen is de gebruikers maximaal te faciliteren in hun wensen. Naast dat dit door veranderende wetgeving zeer moeilijk bleek te zijn, bleken ook uiteenlopende opvattingen te bestaan over de wijze waarop verenigingen maximaal gefaciliteerd dienden te worden.


Op dit moment bestaat er nog veel verdeeldheid over de toekomst van het Eurocircuit. Er is naar aanleiding van de laatste poging tot actualisatie veel discussie ontstaan over nut en noodzaak van het Eurocircuit. Tegenstellende belangen botsten hierbij regelmatig. Dit zorgde er ook voor dat het gehele proces onder een vergrootglas kwam te liggen. Om dit zoveel mogelijk te beperken in een nieuw proces wordt uitwerking van het toekomstperspectief voor het Eurocircuit gezamenlijk met alle belanghebbenden vorm gegeven.


Beide acties worden samen opgepakt in de uitwerking van een aantal scenario’s die ter besluitvorming voorgelegd zullen worden aan de gemeenteraad. Het gekozen scenario dient een duidelijk vertrekpunt te vormen voor een nieuwe bestemmingsplanactualisatie.Dit is jouw rol

Onder jouw supervisie als projectleider geef je projectteam vorm aan dit project waarvoor je verantwoordelijk bent. Vanuit jouw natuurlijke politiek bestuurlijke sensitiviteit adviseer je de bestuurlijk- en ambtelijk opdrachtgever en rapporteer je aan college en raad over de voortgang. Je functioneert in- en extern als aanspreekpunt voor je project en voert integraal overleg met inwoners, verenigingen en andere stakeholders, ook om de onderlinge samenhang te bevorderen. Participatie is voor jou een vanzelfsprekendheid waardoor je bij ieder project een passende en creatieve vorm van participatie kunt organiseren. Je levert een bijdrage in het professionaliseren van projectmatig werken in het team en draagt dit uit binnen de rest van de organisatie. Rol en proces zijn verder uitgewerkt in het plan van aanpak dat als bijlage is bijgevoegd.

 

Dit ben jij

Een relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau en ruime ervaring in een soortgelijke functie bij een gemeente of overheidsorganisatie is jouw fundering. Je hebt het vermogen om mensen te enthousiasmeren en om gezamenlijk het projectresultaat te realiseren met behulp van jouw resultaatgerichte en ondernemende instelling. Het project ligt politiek-bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig, aantoonbare ervaring in dit soort gevoelige projecten is een vereiste. Met collega ’s, andere professionals en inwoners leg je gemakkelijk verbinding en je kunt met alle partijen op passend niveau communiceren. We zijn gewend aan altijd aan, altijd open. En als gemeente bewegen wij mee. We kiezen daarbij bewust voor mensen die daarbij passen. Je bent daarom ook iemand met een portie lef in de broekzak. Die de vraag achter de vraag herkent en op zoek gaat naar wat er wél mogelijk is. En die het heft in handen neemt binnen de functie.  We schatten de inzet in op gemiddeld 16 tot 20 uur per week, in de beginperiode van kennismaking wellicht wat meer.

We zoeken een projectleider met de insteek dat die ons de aankomende ruim 2 jaar ondersteunt in het traject om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit. De eerste opdracht voor het uitwerken van scenario’s betreft een periode van 6-7 maanden, te starten in 1 juni 2020. De vervolgopdracht zal het projectmanagement omvatten van het proces om met een extern RO bureau tot de vaststelling van een bestemmingsplan te komen.

Kennismakingsgesprekken worden gepland op 30 april tussen 12.00 en 17.00 uur.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten