Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Project / Contractmanager

Posted Feb 3, 2021
Project ID: YIS000423
Location
Dordrecht
Duration
8 maanden
(Feb 28, 2021 - Oct 30, 2021)
Payrate range
Unknown

De gemeente Dordrecht heeft de voormalige sportterreinen van Amstelwijck Noord herbestemd om woningbouw mogelijk te maken. Het gebied wordt door de gemeente gefaseerd met tenders in particuliere ontwikkeling gebracht. De omgeving van de bouwlocatie kent veel verkeerslawaai. Geluidsbronnen komen van de A16, N3, het spoor én van het westelijk gelegen industrieterrein Dordt West. Daarnaast dragen ook de wegen binnen het plangebied bij aan het totaal van het geluid. Om woningbouw mogelijk te maken zijn geluidwerende voorzieningen noodzakelijk. Het woningbouwgebied Amstelwijck Noord bestaat uit verschillende deelplannen : Amstelwijck Park (1) – (projectontwikkeling ABB, Amstelwijck midden (3) en Amstelwijck spoorzone (2+4 en de bouwlocatie). Omgevingsgeluid staat de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Amstelwijck in de weg. Zonder maatregelen wordt niet voldaan aan de Wet Geluidhinder.


Ten behoeve van de woningbouw van Amstelwijck dienen drie geluidschermen gerealiseerd te worden : Scherm A16 : vanaf het bestaande, gebogen scherm aan de noordzijde tot 80 meter voorbij de fietsbrug A16 aan de zuidzijde. Totale lengte : 1090 m1 Scherm hoog : 10,00 meter over een lengte van circa 1075 m1 Scherm hoog : 7,00 meter over een lengte van 80 m1. Scherm N3 : Totale lengte 1510 m1, schermhoogte 4,00 meter. Scherm langs het spoor – Totale lengte 1300 m1, schermhoogte 4,00 meter. (Spoorscherm behoort niet tot de scope waar deze aanbesteding betrekking op heeft) Tot de scope van deze aanbesteding behoren de voorbereiding en realisering van de geluidsschermen langs de A16 en de N3. Het geluidsscherm bij het spoor wordt aangelegd in opdracht van Prorail en valt niet binnen de scope van deze aanbesteding.


Jouw functie

Als project en contractmanager bij het Ingenieursbureau Drechtsteden, ben je actief betrokken bij het bovengenoemde project. Samen met jouw team en opdrachtnemer ben je vervolgens verantwoordelijk voor de engineering en realisatie en zorg je ervoor dat de opdrachtnemer het beheer en onderhoud conform de contractuele afspraken uitvoert. Uiteraard doe je dit door een goede relatie op te bouwen met de opdrachtnemer waarin je de verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtnemer, het Ingenieursbureau Drechtsteden en RWS niet uit het oog verliest. Je bent verantwoordelijk voor contractbeheersing, meestal via systeem-, proces- en producttoetsen, en stelt jezelf steeds de vraag of de projectdoelstellingen worden gerealiseerd en de opdrachtnemer voldoet aan de contracteisen. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het contractmanagement binnen je projectteam en stimuleert je projectteamleden dan ook om slimmer, beter en kostenefficiënter te werken. Teamleden kunnen rekenen op jouw coaching en sturing. Je focust op ieders kwaliteiten en benut deze optimaal zodat de juiste groepsdynamiek ontstaat. Ook ga je regelmatig in gesprek met onder meer de interne opdrachtgever van het contract en met interne stakeholders zoals de beheerders van onze infrastructuur.


Functie eisen

 Je niveau is WO/HBO, met name op het gebied van technische bedrijfskunde, civiele techniek, bouwkunde en minimaal een basisopleiding op het gebied van inkoop- en contractmanagement zoals NEVI 1.

 Je hebt tenminste drie jaar ervaring op het gebied van aansturing van teams in de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van projecten. Dit op het gebied van project en contractmanagement, bij voorkeur in het werkproces aanleg en onderhoud.

 Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring in het werken met ISO 9001, van systeemgerichte contractbeheersing, van relevante informatiesystemen zoals VISI en Relatics, van risicomanagement, systems engineering, projectbeheersing en kwaliteitsnormering.

 Je hebt goede kennis van onder meer aanbestedingswetgeving, relevante contractmodellen zoals D&C-, prestatie- en ingenieursdienstencontracten en inkoopproces van voorgenoemde zaken.

 Je hebt oog voor detail en ziet tegelijkertijd het grotere geheel.

 Je bent een verbinder en een goede onderhandelaar, staat stevig in je schoenen, kunt goed samenwerken, weet anderen te coachen en hen mee te nemen in veranderingen. Brabantse humor is een vereiste

 Je bent innovatief en nieuwsgierig, hebt empathisch vermogen, gaat graag de dialoog aan en staat open voor andermans ideeën.

 Je bent goed in staat een afgewogen oordeel te vormen en zorgt actief voor voortgang van het project.

 Je bent ervaren in het managen van soortgelijke projecten voor en met Rijkswaterstaat.


Sollicitatie deadline is maandag 8 februari om 08:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects