Gemeenteprojecten

Programmamanager Omgevingswet

Geplaatst 4 jan. 2021
Project ID: YIS000350
Plaats
Papendrecht
Duur
3 maanden
(17 jan. 2021 - 29 apr. 2021)
Tarief
0 - 95 €/hr

Als programmamanager lever jij een grote bijdrage aan de invoering van de Omgevingswet. Met het vastgestelde implementatieplan in de hand, geef je leiding aan de verschillende projecten in het programma en zorg je ervoor dat de Omgevingswet bij het bestuur, de organisatie en in de samenleving landt. Niet alleen in de processen, maar ook in de manier van werken, passend binnen onze energieke en ambitieuze gemeente die op een innovatieve manier samenwerkt met haar inwoners. Als jou dit aanspreekt, dan gaan wij graag het gesprek met je aan.

 

Waar kom je te werken?

De gemeente Papendrecht werkt voor bijna 33.000 inwoners en biedt een unieke mix van groen, water en stedelijk gebied. De gemeentelijke organisatie is in beweging. Door het vergroten van haar wendbaarheid en de behoeften van de inwoners en belanghebbenden centraal te stellen wil de gemeente Papendrecht nog meer in verbinding komen te staan met de samenleving. Samen met zes andere gemeenten vormt Papendrecht de regio Drechtsteden, samen zijn ze 'stad aan het water'.


Je wordt onderdeel van team Programma's en Strategie. Ons team bestaat uit 16 collega's die zich dagelijks inzetten voor de inhoudelijke opgaven van onze gemeente (o.a. de uitvoering van het collegeactieprogramma en concernbrede thema's).


De uitdaging

Maatschappelijke veranderingen hebben een grote impact op het leven van inwoners. Hoe ziet de samenleving van de toekomst eruit? Welke ondersteuning heeft iemand nodig en wat verwacht hij/zij daarin van de gemeente? Steeds vaker nemen inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zelf het initiatief om maatschappelijke taken op te pakken. De rol van de gemeente verandert daardoor. Het biedt gemeenten ook kansen en uitdagingen.


Voor Papendrecht liggen de kansen en uitdagingen in het vinden van een goede balans tussen de politieke agenda, de wensen van de samenleving en de rol van de gemeentelijke organisatie. Papendrecht wil een bruisend Papendrecht realiseren door het vergroten van de flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie en een nauwe samenwerking en meer verbinding met de lokale samenleving!

 

Wat ga je doen?

Jij brengt de complexe opgaven in onze gemeente een flinke stap verder. Als programmamanager verbind je verschillende belangen en partijen en breng je deze samen. We zijn ambitieus: lees ons coalitieakkoord en collegeactieprogramma 2019-2021 er maar op na (te vinden op www.papendrecht.nl).


Je start als programmamanager met het programma Omgevingswet. In deze rol word je verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet in Papendrecht. Samen met jouw team en betrokkenen, binnen en buiten onze gemeente, ga jij aan de slag om vorm en in- en uitvoering te geven aan de Omgevingswet aan de hand van de volgende onderwerpen:

 

 • Opstellen omgevingsplan;
 • Beleidsvernieuwing;
 • Opleiding van medewerkers;
 • Beheer omgevingsplan;
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • Nieuwe werkprocessen testen en verbeteren, met name op ketensamenwerking;
 • Communicatie over de veranderingen die de wet met zich meebrengt;
 • Landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen naar Papendrecht;
 • Financiële monitoring.


Een groot deel van de gemeentelijke organisatie krijgt op de een of andere manier met de Omgevingswet te maken. Daarvoor zijn behoorlijk wat beleidsmatige keuzes nodig op het snijvlak van beleidsvrijheid en transparantie. Jij begeleidt, informeert en adviseert ons hierin. Dit doe je op organisatie- en bestuurlijk niveau. Zo adviseer je bijvoorbeeld het college en de gemeenteraad, omdat ook zij te maken krijgen met nieuwe instrumenten en nieuwe rollen. Binnen de organisatie werk je met teamleiders samen aan de invoering van de Omgevingswet en stem je af met de overige lopende programma's (o.a. Duurzaamheid en Participatie).


Ook moeten we ons een andere manier van werken eigen maken, waarin meer ruimte is voor initiatieven vanuit onze inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. We hebben positieve ervaringen opgedaan met participatie bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie en dat smaakt naar meer!


Als programmamanager Omgevingswet stuur jij de trekkers van de belangrijkste onderdelen van de implementatie van de Omgevingswet aan. Als programmamanager ben je flexibel in stijl en pak je de rol die op dat moment nodig is. Op onderdelen vervul je zelf ook een rol op proces en/of inhoud.


Vanuit het programma wordt al een aantal jaar aan de invoering van de nieuwe wet gewerkt, en er is al veel gerealiseerd. Doordat de regelgeving verandert, veranderen bij onze gemeente ook de instrumenten, werkprocessen en werkwijze. Jij begrijpt als geen ander dat de wet nog niet helemaal is uitgekristalliseerd en bent in staat om nieuwe inzichten mee te nemen in het lopende programma.


Een deel van je werk is het onderhouden van netwerken en het vertalen van landelijke en regionale ontwikkelingen naar de situatie in Papendrecht. Je bent de linking pin tussen dat wat er in de regio Drechtsteden en wat er lokaal in Papendrecht gebeurt voor de implementatie van de Omgevingswet.

Er is sprake van een transitie die we gezamenlijk doormaken. Een ander deel is het monitoren van de financiële en organisatorische effecten van de Omgevingswet. Deze wet gaat iets betekenen voor ons verdienmodel en ook voor de organisatie. In met name het verdienmodel zit een risico, dit houd jij permanent in de gaten.


Na de invoering van de Omgevingswet, dienen zich weer nieuwe mooie uitdagingen aan. Het gaat hier dus om een dynamische functie.

 

Wat neem je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring en ruime kennis van project- en/of programmamanagement in (bij voorkeur) een gemeentelijke organisatie;
 • Inhoudelijke kennis van de Omgevingswet.

Je bent een overtuigende gesprekspartner met kennis van zaken. Je brengt overzicht, kunt goed organiseren en structuur aanbrengen en werkt doel- en resultaatgericht. Je bent gericht op samenwerken en kunt inschatten welke belangen er spelen en hierin tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komen. Je bent in staat om snel tot de kern te komen en diverse alternatieven te bedenken. Je kunt complexe vraagstukken doorgronden en hierover helder communiceren in presentaties en op schrift.


Sollicitatie deadline is vrijdag 8 jan om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten