Gemeenteprojecten

Programmamanager Afvalbeheer

Geplaatst 29 jan. 2021
Project ID: YIS000411
Plaats
Barendrecht
Duur
6 maanden
(21 feb. 2021 - 30 aug. 2021)
Tarief
Unknown

Vacaturenaam: Programmanager.

 

Standplaats: Op dit moment vanuit huis, op termijn mogelijk (desgewenst) op locatie, Barendrecht.

 

Praktisch


Reden inhuur: Capaciteit en expertise.

 

Startdatum (gewenst): 22 februari 2021.

 

Startdatum (uiterlijk): 15 maart 2021.

 

Einddatum: 6 maanden.


Optie tot verlenging? Ja, afhankelijk van uitloop en/of een extra opdracht.

 

Min/max aantal uur per week? Minimaal 8 uur, maximaal 16 uur per week.

 

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee, flexibel in te vullen.

 

Tariefstelling

Schaal CAR UWO: 12.

 

Richtlijn uurtarief: Open.

 

Minimaal aantal recente en relevante jaren werkervaring? Minimaal 5 jaar.

 

Vacature


Must haves (knockouts):


·        Ervaring met organisatieverandering.

·        Opdrachtgeversrol hebben vormgeven, van een afvalinzameling bij een gemeente.

 

Pre's:


·        Kennis en ervaring van de moderne ontwikkelingen van de huishoudelijke afvalinzameling.

 


Vacaturetekst


Uitvraag programmamanager implementatie aanbevelingen Evaluatie NV Afvalbeheer


Om de aanbevelingen uit de eindrapportage Evaluatie NV Afvalbeheer (Berenschot) op een duidelijke en effectieve wijze om te zetten naar een verbeterde vorm van samenwerking tussen bestuur, ambtelijke organisatie en uitvoeringsorganisatie NV afvalbeheer zoeken we een tijdelijk programmamanager.


We gaan uit van de programmastructuur, zoals in de bijlage weergegeven. De programmamanager heeft hierin de rol, om in opdracht van het directie duo (directeur BAR-organisatie/directeur NV BAR Afvalinzameling), in eerste instantie projecten 1 en 2 (zie ook de toelichting hieronder) uit te werken en door te vertalen naar opbouw en implementatie van de opdrachtgeversrol binnen de bestaande lijnorganisatie. Project 3 is qua fasering aansluitend op projecten 1 en 2 gepositioneerd. Te zijner tijd wordt beoordeeld of hiervoor de inzet van een programmanager nog noodzakelijk is of dat de in ontwikkeling zijnde organisatie dit project zelf kan oppakken. Projecten 4 en 5 worden door de directeur NV BAR Afvalinzameling aangestuurd, omdat dit de eigen bedrijfsvoering van de NV betreft.


De programmamanager zorgt voor de opbouw en inrichting van de opdrachtgevende rol voor het huishoudelijk afval binnen de BAR-organisatie. Van de programmamanager verwachten wij kennis en ervaring rond het vraagstuk van verstrekking van het gemeentelijk ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap in de context van uitbesteding van de uitvoering aan een overheidsNV (met als doel afvalinzameling). De inhoudelijke kennis en ervaring is relevant omdat de projectleiders wel over kennis van de organisatie, maar niet over inhoudelijke kennis van het huishoudelijk afval beschikken. De programmamanager is aanspreekpunt, stuurt aan, monitort, stuurt bij en rapporteert om het beoogde doel te behalen.


De programmamanager is 1 tot 2 dagen per week beschikbaar voor periode van ca. een half jaar. Bij voorkeur te starten bij de bestuurlijke kick-off voor alsnog gepland in week 8.


De programmamanager is verantwoordelijk voor de oplevering van de hieronder genoemde werkzaamheden. De projecten worden geleidt door een intern projectleider van de BAR-organisatie.


Binnen project 1 Governance komen de volgende onderwerpen aan de orde:


  • Tegen het licht houden van de DVO’s
  • Leg de afspraken vast in jaarplannen
  • Opzetten collectief bestuurlijk opdrachtgeversoverleg (PHO)
  • Evalueer de opzet van de structuur van de aandeelhoudersvergadering


Binnen project 2 Samenwerking NV afvalbeheer en de BAR organisatie komen de volgende onderwerpen aan de orde:


·        Organiseer het multidisciplinair ambtelijk overleg (verkeer, klimaat, circulair, duurzaamheid, beheer openbare ruimte, communicatie, juridische zaken, financiën) binnen de BAR organisatie

·        Stel binnen de BAR-organisatie een accounthouder aan

·        Zorg ervoor dat de NV Afvalbeheer een contactpersoon aanstelt als aanspreekpunt voor de accounthouder

·        Evalueer de samenwerkingsoverkomst NV Afvalbeheer/BAR organisatie (voor levering van overhead en ondersteuning)

 

Opdrachtgeverschap is niet ingericht; moet wel gebeuren binnen de BAR-organisatie. Project 1 (bestuurlijke kant van opdrachtgeversrol) en 2 (ambtelijke kant van opdrachtgeversrol).


Deadline 2-2 15:00

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten