Gemeenteprojecten

Procesregisseur Mobiliteit

Geplaatst 2 dec. 2020
Project ID: YIS000294
Plaats
Maasdam
Duur
1 jaar
(1 jan. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
22 hrs/week
Tarief
Unknown

Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan één van de opgave van de gemeente Hoeksche Waard en wil jij meebouwen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven procesregisseur mobiliteit met veel ervaring en kennis op het gebied van mobiliteit.

Mobiliteit is één van de hoofdopgaven van de gemeente Hoeksche Waard. Zowel de interne als externe bereikbaarheid van de Hoeksche Waard staat onder druk. Daarnaast komen er een groot aantal renovaties van kunstwerken op het gebied af zoals de Heinenoordtunnel, Kiltunnel, Haringvlietbrug en de A29 zelf. De afgelopen twee jaar is er een ambitieuze agenda met Provincie Zuid-Holland opgesteld en een stevig maatregelenpakket voor de renovatie van de Heinenoordtunnel met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta afgesproken. Daarnaast gaan we toewerken naar een langjarige samenwerking (zogenaamde gebiedsaanpak) met onze overheidspartners om de bereikbaar van de Hoeksche Waard niet verder onder druk te laten komen bij de komende renovaties.

Een stevige regie op de reeds gemaakte afspraken is nodig. De afspraken zijn (deels)gemaakt maar nu waarmaken in de praktijk.


In welke fase zit het project? Zit in de fase van afspraken maken naar realisatie. De feitelijke realisatie is echter pas na de opdracht van de procesregisseur in 2022/2023. Het gaat om het concreet maken en verder uitwerken van de gemaakte afspraken; omzetten van de afspraken en samen met externe partijen uitwerken naar concrete projecten. Daar regie op hebben samen met de mensen in het team. We zoeken niet iemand die feitelijk met de uitvoering bezig is, de opdracht waar het nu omgaat zit in de fase daarvoor.


Waar werk je (samen) aan?

Het team mobiliteit bestaat uit een opgaveregisseur mobiliteit, twee projectleiders, twee verkeerskundigen en een programmaondersteuner.


Waar staat de procesregisseur hiërarchisch binnen het team en geeft de procesregisseur leiding? In principe geen sprake van hiërarchie binnen programma’s van Martin (= de betreffende opgaveregisseur ofwel programmamanager). Martin is verantwoordelijk voor programma, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk voor eigen project. De procesregisseur ontlast Martin, zij zullen nauwe contacten onderhouden. In die zin valt de procesregisseur dus onder Martin. De procesregisseur geeft zelf geen leiding. Er moet intern nog bepaald worden onder welk vakteam de procesregisseur wordt ondergebracht (opgaveregisseur valt onder team Strategie, maar opdrachten worden onder het betreffende vakteam ondergebracht). Is nog discussie waar deze persoon onder komt te vallen omdat het een onbekende rol is. In de praktijk zal de procesregisseur hier weinig van merken, omdat hij echt met Martin optrekt in het programma Mobiliteit.

Door de nauwe samenwerking met de andere overheidspartijen lopen daar ook onze collega’s rond die samen met ons de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard proberen te verbeteren. Samen met het team voer je tot 1 januari 2022 regie op de volgende zaken:

·      De mobiliteitsagenda met Provincie Zuid-Holland;

·      Het maatregelenpakket voor de renovatie van de Heinenoordtunnel;

·      De uitvoering van de renovatie van de kiltunnel;

·      Het maken van afspraken over de renovatie van de Haringvlietbrug;

·      Het ontwikkelen van een gebiedsaanpak met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta om de Hoeksche Waard de komende 15 jaar bereikbaar te houden gedurende alle renovaties

Je bent in staat om boven de inhoudelijke dossier uit komen, je ziet de dwarsverbanden tussen de verschillende projecten en waar nodig ben je in staat om lastige dossiers vlot te trekken. Je werkt graag met een duidelijke en open agenda. Je laat onbesproken zaken niet te lang doorsudderen en je staat open voor de belangen en verantwoordelijkheden van de collega’s die bij andere overheden werkzaam zijn.


Om hoeveel miljoen is het project gebudgetteerd? Totale agenda/investering gaat om grote bedragen. Alleen al afspraken renovatie Heijenoord tunnel 25 mln. Het zijn echter niet allemaal gemeentelijke budgetten, ligt vaak bij externe partijen. We hebben als gemeente vaak geen financiële verantwoordelijkheid, moeten samen met partij tot verdere uitwerking komen en aanjagen. Gemeentelijke projecten gaat wel om een aantal miljoen, rond de 10 miljoen, maar daar zitten ook projectleiders op. Die zijn in principe zelf verantwoordelijk. Procesregisseur helpt de projectleiders. Voorbeeld: 1 vd projecten uit afspraken met provincie is de Mobiliteitsagenda (= 1 vd projecten waar de regisseur regie op gaat voeren). Hieruit komt bijv het plan voor de nieuwe randweg Klaaswaal. Projectteam met projectleider 5 mln budget, is niet voldoende voor realisatie, dan ga je afspraken maken met provincie voor hun bijdrage. Projectregisseur moet zorgen dat we ism provincie komen tot die financiële afspraken waarbij de projectleider helpt. Regisseur zit met name op wat heeft projectleider nodig, op welk moment en hoe ga ik dan die gesprekken voeren met provincie. In goed samenspel met Martin. Daar moet je ervaring mee hebben. Cofinanciering vinden en hoe doe je dat dan, onderhandeling.


Functie-eisen

·      Een afgeronde opleiding op het gebied van mobiliteit;

·      Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring regisseur mobiliteit of vergelijkbare functies;

·      Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.

·      Competenties:

o   Analytisch

o   Contactueel sterk

o   Omgevingsbewust

o   Politiek sensitief

o   Resultaatgericht

o   Verbinder

o   Teamspeler


Zachte eigenschappen/type persoon.

Extern: Omdat we van veel dingen afhankelijk zijn van externe partijen zoals Rijkswaterstaat en de provincie zoeken we iemand die de taal spreekt en begrijpt hoe die organisaties werken. Iemand die het goede gesprek kan voeren. Een netwerker, iemand die aardig gevonden wordt. Aanvoelen in gesprekken wat je op dat moment het beste kan doen en wie je moet meenemen om te zorgen dat mensen afhaken. Empathisch, inleveringsvermogen, begrijpen wat voor persoon je aan de andere kant tegenover je hebt zitten. We zoeken niet een diehard die wil knallen op het project van a tot z en, maar echt iemand met gevoel! Liever iemand met wat kleinere projecten ervaring maar wel veel voorbeelden van goede samenwerking dan echte klassieke infra man.


Intern: Als je extern kan samenwerken moet je dat intern ook kunnen. Op een aantal projecten zou je een goede bijdrage kunnen brengen om de mensen wat verder te brengen als bijvangst. Stukje vak volwassenheid. Sommige mensen zijn zich aan het ontwikkelen daar zou je iets in kunnen betekenen. Martin heeft daar te weinig tijd voor omdat hij 2 programma’s draait. Moet een teamspeler zijn die iets kan brengen richting de mensen die nu actief zijn ipv een solist die alleen voor het project contact heeft. De mensen vragen zelf niet echt op hulp en zijn zelf solistisch. Handig als iemand dan zelf door durft te vragen ipv denkt van iedereen doet het zelf en ik krijg geen vragen. Soms zit er wel er wel een hulpvraag en die komt niet direct bovendrijven. Dit is een pré, maar geen harde eis! We zoeken immers geen coach, maar zou wel mooi zijn als iemand die met zich meebrengt.


Sollicitatie deadline is maandag 7 dec om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten