Sociaal domein projects in Helmond

Onder de pool 'sociaal domein' verstaan we projecten die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Toon 1 - 4 uit 4 resultaten

Gemeenteprojecten

Gedragswetenschapper

Project is gesloten Helmond
Voor 4 maanden 27 uur/week

Programma Sociaal Domein In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg als deze nodig is. Samen met de aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en onde...

1 maand geleden

Gemeenteprojecten

Beleidsadviseur onderwijs, specialisatie leerplicht/RMC en Voortijdig School Verlaten (VSV)

Project is gesloten Helmond
Voor 4 maanden 32 uur/week

Gemeente Helmond Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werke...

2 maanden geleden

Gemeenteprojecten

Juridisch adviseur / secretaris bezwaarschriftencommissie sociaal domein (kamer 2)

Project is gesloten Helmond
Voor 2 maanden 24 uur/week

Binnen Helmond willen en moeten we natuurlijk voldoen aan wet- en regelgeving. Zeker binnen het sociaal domein is deze wetgeving enorm in beweging. Vanuit Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO) houden wij dit kader in de gaten. BJO ondersteunt h...

3 maanden geleden

Gemeenteprojecten

Medewerker bouwkundig beheer en onderhoud - Gemeente Helmond

Project is gesloten Helmond
Voor 10 maanden 36 uur/week

Over gemeente Helmond Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmo...

7 maanden geleden