Sociaal domein projects in Gorinchem

Onder de pool sociaal domein verstaan we projecten die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeenten zijn vaak op zoek naar: Kwaliteitsmedewerkers, Beleidsadviseurs, Inkomensconsulenten, Casusregisseurs, Medewerker subsidies, Teammanagers, Consultent Jeugd, WMO adviseurs, etc.

Toon 1 - 6 uit 7 resultaten