Gemeenteprojecten

Planoloog buitengebied

Geplaatst 24 jul. 2020
Project ID: YIS000126
Plaats
Helmond
Duur
3 maanden
(3 aug. 2020 - 31 okt. 2020)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

Met jouw kijk op het buitengebied van Helmond in relatie tot de stedelijke omgeving kun je echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Helmond. Het mooiste is als jij jouw kijk kunt vertalen naar ontwerpen en adviezen. Van grote gebiedsontwikkelingen tot maatwerk. Is dat wat jij kan? Dan ben jij wellicht de interim collega die bij ons past! 


Helmond is een dynamische gemeente in Brainport met een centrumfunctie in de Peel. In Helmond ligt de lat hoog bij het ontwikkelen en het in stand houden van een optimaal leef-, woon- en werkklimaat. Helmond investeert samen met andere partijen in water, natuur en landschap in stad en buitengebied. De Planoloog werkt voor de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen (O&O). Samen zorgen zij voor de juiste randvoorwaarden, zodat inwoners en ondernemers maximaal kunnen ondernemen, wonen en leven. Dat doen ze samen met partners en stakeholders; integraal en vraaggericht. De afdeling werkt van buiten naar binnen en stelt het netwerk centraal; de behoefte en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen zijn richtinggevend hiervoor. Daarnaast komen de werkzaamheden voort uit provinciaal of landelijk beleid. 


De uitdaging

In Helmond zijn stad en buitengebied verweven. Het buitengebied verandert door transities in landbouw, recreatief gebruik, water en energie. In het kader van de Wet natuurbescherming en de aanstaande Omgevingswet zijn ecologie, natuur en landschap aan de orde op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De ontwikkeling van een Natuurpoort bijvoorbeeld is onderdeel van het profileren en ontwikkelen van een groter gebied met natuurdoelen. Het gaat om een uitdagende en veelzijdige functie, waarin je optreedt als beleidsadviseur, regisseur en ambassadeur.


Als beleidsadviseur heb je een duidelijke visie op jouw vakgebied. Belangen en kansen in de stad en in de regio borg je binnen de organisatie. Je vertaalt trends naar strategisch beleid en naar concreet gewenste programmatische maatregelen. Als planoloog buitengebied adviseer je proactief aan alle afdelingen van de organisatie, het management en het bestuur (college en de raad) met betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden.


Als regisseur zorg je voor de totstandkoming van ruimtelijke visies en plannen gericht op de ontwikkeldoelstelling en leefbaarheid van de stad in zijn omgeving. Natuur en landschap zijn basisvoorwaarden voor stad en buitengebied. Ontwikkeling en beheer hangen nauw met elkaar samen. Je neemt als regisseur initiatief, haalt relevante informatie op, brengt informatie in bij projecten en houdt een vinger aan de pols.


Je neemt deel in diverse overlegcircuits in de wijk, in de stad en (sub)regionaal en provinciaal. Je voert effectief overleg met de vertegenwoordigers van alle overheden, zoals Rijk, Provincie, B5, buurgemeenten en Waterschap. Je organiseert overleg, geeft presentaties en vertegenwoordigt je vakgebied in tal van overlegsituaties met burgers, belangenorganisaties, collega’s, het management, college en raad. 


De Planoloog buitengebied werkt samen met de Planoloog stedelijk gebied, met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere disciplines van binnen en buiten de eigen organisatie. 


Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die gehandhaafd moet worden, in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, tenzij’, maar ‘Ja, mits’.


De ideale kandidaat …

Is iemand die als planoloog, landschapskundige en/of (stads)ecoloog gewerkt heeft bij of voor een (gemeentelijke) overheid. Een bevlogen adviseur met een afgeronde WO opleiding op het vlak van planologie, ecologie, natuurbeheer, aard- of milieuwetenschappen.

 Je bent een inspiratiebron voor anderen en weet op basis van kennis, creativiteit en humor concrete resultaten te boeken binnen afgesproken planningen;

 Je bent thuis in ecologische vraagstukken in stedelijk en buitengebied op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

 De wereld van ruimtelijke ontwikkeling is een bekend terrein voor je, evenals het werken in een bestuurlijke context;

 Je bent heel goed in effectieve communicatie in een complex krachtenveld en weet daarbinnen draagvlak te creëren.


Natuurlijk vindt je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.

 Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht

 Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen

 Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren

 (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten