Gemeenteprojecten

Planeconoom

Geplaatst 5 mei 2020
Project ID: YIS00047
Plaats
Helmond
Duur
7 maanden (18 mei 2020 - 31 dec. 2020)
Uren/week
24 uur/week
Tarief
0 - 100 €/hr

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.


Over de afdeling

In deze rol ben je werkzaam binnen de afdeling Financiën (totaal ongeveer 30 medewerkers). Deze afdeling draagt bij aan een juiste en goed georganiseerde gemeente brede financiële huishouding. Bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie als geheel in de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelen staan hierbij centraal. Dit betekent een bredere advisering waarbij er verbinding wordt gelegd tussen vakmanschap en partnerschap. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij uitgangspunten. Als planeconoom werk je bij de eenheid Advies en Beleid welke zich richt op het ontwikkelen van beleidskaders, het verstrekken van kwalitatief inhoudelijke financiële adviezen en het bieden van ondersteuning bij het opstellen van bijdragen voor de planning & control cyclus zodat vormgegeven wordt aan een solide financieel beleid. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beheer van de gemeentelijke grondpositie alsmede aan de subsidieverantwoording.


De functie

De planeconoom ontwikkelt (tactische) scenario’s voor de inrichting van diverse grondexploitaties, adviseert hierover aan het management en draagt zorg voor een adequate financiële beheersing van de exploitaties.


Resultaten gebieden bij deze rol:

• Verzamelt informatie over relevante veranderingen binnen vakgebied, signaleert ontwikkelingen hierin die invloed hebben op het vastgestelde grondbeleid en de uitvoeringspraktijk.

• Doet voorstellen voor verbetering/aanpassing van het beleid en het opstellen van o.a. adviezen, B&W nota's en subsidieaanvragen over grondverwerving en grondexploitatie. Verzorgt (identificeren, in beeld brengen, toetsen en onderbouwen) van de financieel-economische informatie t.b.v. planproces.

• Geeft invulling aan volledige proces om te komen tot voorstellen t.b.v. grondexploitatie.

• Bewaakt kredieten grondexploitatie.

• Draagt zorg voor de volledigheid en actualiteit van de grondexploitatiegegevens, verricht hiertoe (her)calculaties en het meten van kengetallen. • Onderhoudt contacten met externe partijen.

• Geeft invulling aan volledige proces om te komen tot voorstellen t.b.v. grondexploitatie.

• Bewaakt kredieten grondexploitatie.

• Is belast met het in beeld houden van de benodigde functionaliteiten van het beheersysteem


In het huidige team is de nodige expertise reeds in huis, daarom zijn we specifiek op zoek naar een kandidaat die zelfstandig aan de slag gaat met:

1. Facilitaire grondzaken:

a. Adviseren, calculeren van diverse facilitaire grondzaken


2. Bedrijfsterreinen:

a. Zowel het financieel beheer als de ontwikkelingen. Er moet regie komen op de lopende exploitaties van uitgifte van een enkele kavel tot onderhoud van de locaties. Maar ook de ontwikkeling van mogelijk nieuw te ontwikkelen terreinen.

b. Daarnaast is er behoefte aan een nieuwe structuur van sturing waarin gevraagd wordt om namens cluster planeconomie mee te denken.


3. Ondersteunen bij administratieve verwerking in Grex 10.


De ideale kandidaat beschikt over..

 HBO werk- en denkniveau

 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare positie

 Kennis van bedrijfseconomie en administratieve organisatie

 Kennis van de structuur van een boekhouding, de richtlijnen voor planning en control

 Uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van uitkomsten uit financiële analyses en het adviseren hierover

 Een operationele hands on mentaliteit


Verder is het natuurlijk van belang dat je je kunt vinden in de kernnormen van de gemeente Helmond die staan voor onze cultuur:

 Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht.

 Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen.  Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren.

 (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten