Gemeenteprojecten

Omgevingsmanager Energietransitie

Geplaatst 8 apr. 2021
Project ID: YIS000599
Plaats
Helmond
Duur
8 maanden
(19 apr. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Werken in ‘de’ slimme regio, nota bene aan de toekomst van de Stad van het Doen. Een prachtige kans, die niet voor iedereen is weggelegd. Heb je ervaring als projectleider en ben je bekend met projecten op het gebied van energietransitie?


Het doel van de omgevingsmanager is om op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je iets wilt veranderen (projecten/wetgeving) zodanig benaderen dat onbegrip en misverstanden worden geminimaliseerd (Van Jole). We zoeken een omgevingsmanager die de smaak van het werken voor een stevige gemeente te pakken heeft. Als je overtuigd bent van de meerwaarde die je Helmond kunt bieden, nodigen we je uit om te reageren. Voor ons is belangrijk dat je de juiste instelling hebt, die past bij de Stad van het Doen! Een projectleider, die staat voor de opgaven. Zelfstandig, integraal en met verantwoordelijkheid. Die opgavegestuurd en doelgericht werkt. We zoeken een leider, met grote ambities. Voor wie bij wijze van spreken geen zee te hoog gaat, maar iemand die wel duidelijk grenzen kan stellen, als dat nodig is. 


Met de volgende thema’s krijg je te maken…

De opgaven in de stad kunnen divers zijn: van het initiëren en begeleiden van de bouw van een sportcomplex, tot het opstellen van plannen voor klimaat neutrale wijken. Van het trekken aan een plan voor smart mobility, voor een goed bereikbare stad, tot het ontwikkelen van een aantrekkelijk stadshart. En van het optimaliseren van het gebruik van bedrijventerreinen tot het revitaliseren van stadswijken. Helmond is volop in ontwikkeling, en jij bent bereid daar aan bij te dragen. Je werkt graag op het kruispunt van ruimtelijke, sociale, economische en duurzaamheidsopgaven. Helmond heeft ook bovenregionaal een steeds bekendere naam. Een landelijke of Europese dimensie aan jouw projecten schrikt je niet af, maar trekt juist aan.


Verantwoordelijkheden als omgevingsmanager energietransitie

Je bent in staat om het omgevingsmanagement aan te sturen en vorm te geven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij onderhoud je contact met bewoners, (nuts)bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. Je zorgt voor het coördineren en ondersteunen van de afdelingen bij het opstellen en afhandelen van de benodigde besluitvorming en het adequaat naleven van de processtappen in deze en je levert input aan eisen, ontwerp en contract vanuit afspraken met de omgeving, bestuur en diensten en bedrijven. De communicatie in projecten op basis van het communicatieplan, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van participatiebijeenkomsten en het bedienen van de media is ook een van je taken, dit doe je in afstemming met de communicatie adviseur. Natuurlijk behoort het beantwoorden van vragen, en bestuurlijke vraagstukken daar ook bij. Je bent verantwoordelijk voor complexe ruimtelijke projecten. Denk daarbij aan het maken en controleren van omgevingsplannen. Ook zorg je voor de conditionering van het project betreffende vergunningen en ben je betrokken bij het (laten) afhandelen van mogelijke klachten (klachtenmanagement) en het redigeren van de brieven. 


De ideale kandidaat heeft …

 Hbo werk- en denkniveau;

 Ruime en relevante ervaring als omgevingsmanager binnen een overheidsorganisatie én specifiek ervaring als omgevingsmanager van complexe ruimtelijke projecten;

 Bij voorkeur als omgevingsmanager ervaring binnen duurzaamheidstrajecten;

 Ervaring met projecten in een complexe, binnenstedelijke context;

 Ervaring met het zelfstandig in procedure brengen van bestuurlijke besluitvormende stukken en/of trajecten en/of deze te begeleiden;

 Netwerk in de regio en is bij voorkeur zelfs woonachtig in de omgeving Zuid Oost Brabant.


Je kunt sturen en verbinden, bent resultaatgericht en in staat om zelfstandig, binnen het geplande budget en tijdspad, opdrachten af te ronden. Jouw interactie met de samenleving, het bestuur en collega’s leidt tot betere producten. 


Passen wij bij jou….?

De gemeente Helmond bouwt, zoals eerder aangegeven, aan grootse en uitdagende opgaven. De stad staat op tal van plekken in de steigers. Zo bouwen zij de woonwijk van de toekomst: Brainport Smart District. En met hun partners werken ze ook aan een nieuw, bereikbaar stadshart, vol levendigheid. Ze werken aan nieuwe bedrijventerreinen (Helmond staan als geen andere stad bekend als MKB-minded), maar ook aan een soortenrijke, duurzame natuur. Bovenal wil men van Helmond een duurzame, energie neutrale en klimaatbestendige stad maken. Waar men gezond kan wonen, veilig kan werken en smart kan voortbewegen. Het bouwen aan de ambities van zo’n stad vraagt om lef. Van de inwoners, ondernemingen, van het bestuur, maar bovenal ook van de gemeentelijke medewerkers. Want die medewerkers (zowel vast als op basis van inhuur), die maken in de organisatie echt het verschil. 


Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Sollicitatie deadline is 13-4 om 14:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten