Gemeenteprojecten

Medewerker WOZ / BAG Gemeente Best

Geplaatst 7 feb. 2020
Project ID: YIS00013
Plaats
Best
Duur
1 jaar (12 feb. 2020 - 27 feb. 2021)
Uren/week
32 uur/week
Tarief
Unknown

Functieomschrijving

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiks-oppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. Voor de uitvoering van deze overgang heeft zijn door de Waarderingskamer een aantal criteria bepaald, te weten:

·        de overgang naar het taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op een conversie vanuit de geregistreerde inhoud gegevens.

·        de gebruiksoppervlakte van de verschillende WOZ-deelobjecten moeten afzonderlijk worden geregistreerd.

·        de absolute afwijking van de geregistreerde gebruiksoppervlakte ten opzichte van de werkelijkheid mag maximaal 5% zijn, deze eis is derhalve strikter dan de nauwkeurigheidseis uit de BAG.

·        de relatieve afwijking in vergelijking met vergelijkbare woningen mag maximaal 3% bedragen.

·        bij volledig identieke woningen mag er geen verschil zijn in de geregistreerde gebruiksoppervlakte.

·        bij minimaal 98% van de woningen moet aan de voornoemde eisen worden voldaan.

·        Na uitvoering van de overgang dient iedere gemeente over een zogenaamde “opleverrapportage” te beschikken. In deze rapportage staat onder meer opgenomen:

o    een beschrijving van het proces.

o    een beschrijving van de gehanteerde meetmethoden en hulpmiddelen.

o    een beschrijving per woningcategorie met daarin de meetmethode en de mogelijke extra controles die zijn uitgevoerd.

o    de validatie van de uitgevoerde metingen en een inschatting van de bereikte nauwkeurigheid.

Het is derhalve van groot belang om de inhouden en gebruiksoppervlaktes op een nauwkeurige en transparante wijze te berekenen. Het pakket VRiS wordt door de gemeente Best gebruikt  om de gebruiksoppervlakte  vast te stellen.

 

Uitgangspunten & doelstelling

De gemeente Best zoekt ondersteuning bij de optimalisatie werkzaamheden inzake de overgang naar de GBO van alle grondgebonden woningen, zijnde circa 11.000 WOZ objecten (afgerond op duizendtallen naar boven). De gemeente heeft reeds via de VRiS 3D meting, op basis van de eigen luchtfoto, van alle grondgebonden woningen een totale gebruiksoppervlakte per WOZ object gegenereerd. Deze totale gebruiksoppervlakte dient nu onderverdeeld te worden naar de bijbehorende WOZ objectonderdelen. Tevens is het aan te bevelen om controles uit te voeren op basis van de geleverde rapportage.

Het doel is om bij elk afzonderlijk WOZ deelobject de GBO te bepalen conform NEN 2580 en de gestelde eisen van de Waarderingskamer. Tevens dient, als vervolgactie, voor de BAG de getotaliseerde GBO per verblijfsobject gegenereerd te worden, zodat beide basisadministraties, WOZ en BAG, qua GBO gelijk zijn.

 

Wat zoeken we?

Bij dit project, de GBO optimalisatie werkzaamheden van alle grondgebonden woningen, voor zowel de WOZ als de BAG, zoekt de gemeente Best ondersteuning. We zijn op zoek naar een uitvoerende medewerker. Deze medewerker moet de afgelopen periode identiekewerkzaamheden hebben uitgevoerd en dus uitstekend bekend zijn in het (analoog en digitaal)inmeten van de GBO van woningen, het controleren van objecten (actualiteit en volledigheid) met digitaal beeldmateriaal en het muteren in de applicatie, VRiS, Neuron dan wel in Excel en bekwaam zijn met de 3D module van Vris.

Uitvoering van de werkzaamheden

Het uitgangspunt bij de optimalisatie werkzaamheden van de GBO van de grondgebonden woningen is dat de uitvoering op locatie bij de gemeente en onder de regie van de gemeente wordt verricht. Als optie willen we dat we kunnen opschalen naar een tweede medewerker indien blijkt dat dit nodig is om de deadline van september 2020 te halen. De opstart van de werkzaamheden kan in onderling overleg op korte termijn worden ingepland.

Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten