Gemeenteprojecten

Medewerker Toegang Jeugdhulp

Geplaatst 13 okt. 2020
Project ID: YIS000202
Plaats
Dordrecht
Duur
5 maanden
(2 nov. 2020 - 31 mrt. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
0 - 49 €/hr

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De samenwerking tussen de Kempengemeenten is constant in ontwikkeling en in beweging. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand van de Participatiewet, Sociaal Raadsliedenwerk, Schuldhulp-verlening, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet verplichte ggz (Wvggz) en Jeugdhulp. 

 

Bij deze afdeling, staat het belang van mensen (cliënten, medewerkers en inwoners) op nummer één. We zetten cliënten in hun kracht en bieden de benodigde ondersteuning en dienstverlening daarbij. We zijn trots op alle resultaten die we daarbij kunnen bereiken in het Sociaal Domein van de Kempen.

 

We bieden een dynamische werkomgeving met leuke teams waar ruimte is om met elkaar verder te leren en te bouwen aan een goed functionerende afdeling binnen het Sociaal Domein. De afdeling bestaat uit drie Clusters: Maatschappelijke Ondersteuning, Bedrijfsbureau en Jeugdhulp. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wij bieden jou graag die nieuwe werkkring. Bij ons werk je voor meerdere gemeenten tegelijk!

 

Voor het cluster Jeugdhulp (CJG+) zijn wij op zoek naar 


Jeugd- en gezinswerkers team toegang 16- 18 uur (2 dagen)


Team Toegang is een onderdeel van het CJG+ de Kempen. Samen met het Kempenteam (KTJ) voor complexe Jeugdhulp of het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) werk je voor alle gezinnen in de Kempen met een hulpvraag. Het toegangsteam denkt samen met de inwoners na over de wijze waarop de hulpverlening vorm wordt gegeven. In veel gevallen kan het CJG+ de Kempen zelf ondersteuning bieden, in andere gevallen begeleid je cliënten in hun traject bij een specialistische jeugdhulpaanbieder of zoek je je weg in het voorliggende veld. In je dagelijkse werk ben je constant bezig met leggen van puzzels en het begeleiden van gezinnen op weg naar zelfredzaamheid.


Jouw taken…

·      Analyseren van hulpvragen en oplossingsgericht denken;

·      Aanboren van mogelijkheden binnen het netwerk van gezinnen en deze om te zetten in concrete plannen;

·      Op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin en ouderschapsreorganisatie na scheiding;

·      Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo, Participatie en zorgaanbieders;

·      Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking;

·      Eventueel inhoudelijk geven van advies over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij de regie gehouden wordt en vertaalt dit naar doelen waar het gezin aan kan werken;

·      Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre. Werkervaring met de Suite4Jeugd is een vereiste evenals bekendheid met het 10-stappenplan voor Jeugdhulp.


Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, bent snel, voelt je verantwoordelijk, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. De digitale vaardigheden van jou zijn een vanzelfsprekendheid. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.


Let op: de sollicitatie deadline is donderdag 15 oktober om 15.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten