Gemeenteprojecten

Medewerker Crisis Interventie Team Veilig Thuis (BBK)

Geplaatst 13 okt. 2020
Project ID: YIS000200
Plaats
Dordrecht
Duur
3 maanden
(26 okt. 2020 - 30 jan. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Let op: sollicitatie deadline is woensdag ochtend 14 oktober om 08:00 uur! Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!


Wij zoeken z.s.m. versterking voor ons Crisis Interventie Team Veilig Thuis met betrekking tot de BBK. BBK staat voor Bereikbaarheid Buiten Kantooruren. De BBK diensten worden gedraaid door collega's vanuit het Crisis Interventie Team van Veilig Thuis.

Het BBK team is een onderdeel van Veilig Thuis en valt onder de Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD).

Het Crisis Interventie Team van Veilig Thuis heeft als belangrijkste doel om in situaties van crisis en acute onveiligheid voor iedereen van 0-100 jaar eerste triage en directe veiligheid te bieden. Dat gebeurt 7 x 24 uur.

Het werkgebied is de regio Zuid-Holland zuid.

Voor inwoners en verwijzers is er één e-mailadres en één telefoonnummer.

 

Werkzaamheden medewerker Crisis Interventie Team Veilig Thuis

• Biedt crisisinterventie in acute onveilige situaties van volwassenen en jeugdigen in het vrijwillig

  kader

· Maakt risicotaxaties en beoordeelt de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen voor cliënten

• Creëert zo nodig directe veiligheid

· Maakt veiligheidsplannen

· Organiseert passende hulp en waar nodig uithuisplaatsingen

• Neemt en beargumenteert besluiten

· Voert Tijdelijke Huisverboden uit volgens de geldende protocollen

· Verzorgt alle nodige rapportage

• Werkt volgens rooster afwisselend  op ma tot en met vrij (tussen 09.00 – 22.00 uur)

· Is volgens rooster bereikbaar op ma tot en met vrij na 22.00 uur en in de weekenden.


Functie eisen 

• Heeft een afgeronde HBO opleiding MWD of vergelijkbare opleiding

• Is geregistreerd bij of bereid tot registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

• Heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring

• Is flexibel in het draaien van wisselende diensten

• Is woonachting in het werkgebied en bij voorkeur in het bezit van een eigen auto

 

Competenties

• Kan samenwerken met collega’s in de wijkteams

· Kan samenwerken met collega’s in het beoordelen van acute GGZ problematiek en suïcide risico’s

• Kan samenwerken met collega’s in het beoordelen van crisissituaties bij LVB cliënten

• Kan samenwerken met ketenpartners (politie, AMW en Reclassering) in het uitvoeren van een  

  Tijdelijk Huisverbod

• Kan reflecteren op het eigen handelen

· Is stressbestendig, tactvol, oplettend en slagvaardig en onderhandelingsvaardig

· Heeft improvisatie talent


Specifieke kennis en vaardigheden

• Beschikt over methodische kennis en vaardigheden op het gebied van crisiswerk en risicotaxaties

· Werkt conform de landelijke ‘richtlijn crisisplaatsing’

• Heeft ervaring met het uitvoeren van de wet ‘Tijdelijk Huisverbod’

• Heeft kennis van en inzicht in de verschillende culturele doelgroepen

• Heeft kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie

• Beschikt over kennis op het gebied van relevante wetgeving

• Is bekend met de sociale kaart van Zuid-Holland zuid

· Is bereid om (in december) bijscholing te volgen met het hele team

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een boeiende werkomgeving in een zich nog ontwikkelend team met een goede werksfeer en veel ruimte om je te ontplooien en deskundigheid te verwerven. Optie tot velenging mogelijk!