Gemeenteprojecten

Manager Ruimtelijk Beleid

Geplaatst 26 jan. 2021
Project ID: YIS000395
Plaats
Valkenswaard
Duur
9 maanden
(7 feb. 2022 - 30 apr. 2021)
Tarief
0 - 95 €/hr

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een enorm groene gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Het Valkenswaard van nu staat krachtig door een rijk verleden. Ooit Europese hoofdstad van de Valkerij en nu bakermat van onder meer de innovatieve brainportindustrie: Valkenswaard bewijst al eeuwen vanuit niets, iets te kunnen maken. Een Valkenswaardenaar stroopt dan ook graag de mouwen op, en als het kan het liefst met elkaar. Zelfs op internationaal niveau, waar het bloemcorso en de paardensportevents op de kalender staan. Dit DNA voel je terug in onze gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft, onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken, daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van Valkenswaard. Ben jij de volgende?


Wat ga je doen?

Het team Ruimtelijk Beleid draagt zorg voor het beleid en de ruimtelijke ontwikkeling in brede zin op de terreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, vastgoed en verkeer. Binnen het team is ook een cluster Strategie gepositioneerd dat gemeente breed werkt. Elk cluster heeft een coördinator of aanspreekpunt die de teammanager ondersteunt bij de dagelijkse gang van zaken en die het cluster helpt zich te ontwikkelen naar meer zelforganisatie. Programma’s en grotere projecten worden ondergebracht bij het team Programma’s & Projecten.


Voor de korte termijn gaat de interim teammanager zich bezig houden met:

·        Capaciteitsvraagstukken in samenwerking met de coördinatoren oplossen

·        Verbinding leggen met de andere teams in de organisatie

·        Een aantal politiek bestuurlijke dossiers tot een goed resultaat brengen


Als Teammanager Ruimtelijk Beleid maak je onderdeel uit van het MT Beleid en Projecten waar ook de Teammanager van Sociaal en Economisch Beleid, de Teammanager Programma’s & Projecten, de Programmamanager Sociaal domein en de directie onderdeel van uit maken. Doelstelling van dit MT is zicht krijgen en hebben op strategische kansen en uitvoeren van verkenningen, alsmede verbindingen leggen binnen alle beleidsthema’s van de gemeente.


·        Je zorgt voor de dagelijkse aansturing van de clusters en de medewerkers van het team. Je voert met de medewerkers de “goede gesprekken” en coacht de medewerkers in hun verdere ontwikkeling. Daarbij zijn de kernwaarden en de functie- en competentieprofielen het uitgangspunt.

·        Je neemt als teammanager Ruimtelijk Beleid deel aan het Management Overleg. Als “manager van de organisatie” lever je je bijdrage aan concern brede ontwikkelingen en neem je ook deel aan het MT Sterk in je Werk, dat gericht is op organisatieontwikkeling.

·        Je bouwt verder aan het smeden van een hecht team waarin integraal samenwerken aan de opgaven, ook met partners binnen en buiten de organisatie, een basisprincipe is.

·        In het bijzonder zorg je voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers zodat zij hun functie zelfstandig kunnen invullen. Daartoe faciliteer je de medewerkers.

·        Je bent een belangrijke (bestuurlijke) sparringpartner als het gaat om de koers en toekomst van Valkenswaard


Dit ben jij

Je bent een stevige persoonlijkheid, een verbinder met een open stijl van communiceren. Je verbindt de samenleving en het bestuur met de organisatie en beschikt over een grote politieke sensitiviteit. Je kunt tegen een stootje en hebt voldoende veerkracht om ook bij tegenslag het team vooruit te helpen. Een flinke dosis humor en relativerend vermogen helpen je daarbij.


Als coachend leidinggevende bied je de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; medewerkers krijgen de sturing die nodig is. Waar nodig faciliteer en coach je jouw medewerkers. Hierbij heb je oog voor tempo en draagvlak. Je bent benaderbaar, betrokken en geïnteresseerd. 


Een ervaren manager, die het als een uitdaging ziet om zowel met de leden van het team, maar ook met bestuurders, samen invulling te geven aan de strategie en toekomst van Valkenswaard. Iemand met affiniteit met het werkterrein, maar ook iemand die dit zakelijk en resultaatgericht benadert. Dat is een belangrijk speerpunt voor de doorontwikkeling van het team. Je hebt een goede antenne voor hetgeen er in de samenleving speelt en bent in staat om dit om te zetten in een passend aanbod.


Als manager lever je een bijdrage aan de strategische vraagstukken van de organisatie. Je schakelt makkelijk tussen strategie en operatie. Sterker nog: dat vind je leuk.


Competenties

-      Omgevingsbewust: uitstekend gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.

-      Besluitvaardig: koers bepalend en daadkrachtig.

-      Ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten.

-      Resultaatgericht: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen.

-      Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden.

-      Verantwoordelijkheid: staat voor zijn keuzes en handelingen en is aanspreekbaar daarop.

-      Visie: vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief kunnen plaatsen. 


Functie-eisen

-      Academisch werk- en denkniveau.

-      Enige ervaring als integraal manager bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

-      Affiniteit met taakvelden van het team Ruimtelijk Beleid.


Sollicitatie deadline is vrijdag 29 jan om 15:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten