Gemeenteprojecten

Maatschappelijk werker voor ‘Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap’

Geplaatst 4 mei 2020
Project ID: YIS00045
Plaats
Dordrecht
Duur
2 jaar (1 jun. 2020 - 1 jun. 2022)
Uren/week
6 uur/week
Tarief
Unknown

Maatschappelijk werker voor ‘Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap’  

 

De gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht hebben de handschoen opgepakt om een adviespunt ‘Scheiden, kind en ouderschap’ te realiseren. Het doel is het realiseren van een specialistisch en deskundig adviespunt dat voorkomt dat een scheiding of een situatie van gescheiden ouderschap (blijvende) schade veroorzaakt bij kinderen of uitmondt in een vechtscheiding. Daarnaast wil het adviespunt reeds geëscaleerde scheidingen de-escaleren. Het organiseren van de samenwerking in de brede keten (sociaal en juridisch domein) is daarbij een belangrijke uitgangspunt voor het adviespunt.

 

Het adviespunt Scheiden start als nieuwe maatschappelijke organisatie. In februari 2020 is een kwartiermaker aangesteld het adviespunt verder uit te werken en te realiseren in samenwerking met de maatschappelijke partners en opdrachtgevers. Het Adviespunt start als een pilot in Drechtsteden (Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht) voor de duur van 2 jaar.

 

Het adviespunt wordt multidisciplinair bemenst door de volgende disciplines:

·      Maatschappelijk werker

·      Gedragswetenschapper

·      Jurist

·      Kwartiermaker

Vooralsnog gaat het per disciplines om beschikbaarheid van circa 16 tot 20 uur per week vanaf juni 2020.

 

Waar zijn we naar op zoek?

 

Zoals gezegd is het adviespunt een nieuw te ontwikkelen samenwerking tussen ketenpartners waarin specialistische kennis aanwezig is over echtscheiding en adviezen gegeven kunnen worden aan professionals in het werkveld en (in een later stadium) ook aan ouders voor diverse onderwerpen rondom echtscheiding. Op welke wijze we dit gaan aanpakken zal het te vormen adviesteam samen uitwerken.

 

Voor het adviesteam zijn we op zoek naar een maatschappelijk werker met aantoonbare ervaring op het gebied van echtscheidingssituaties en gescheiden ouderschap. Echtscheidingen zijn doorgaans conflictueuze situaties waarin professionals onbedoeld partij worden van een van de echtscheidingspartners. We zoeken een maatschappelijk werker die eerder ‘met dit bijltje heeft gehakt’ en dus ervaring heeft hoe hiermee omgegaan kan worden. Dit betekent dat de maatschappelijk werker die we zoeken sterke sociale en communicatieve vaardigheden heeft maar ook goed kan omgaan met conflictsituaties en belangentegenstellingen.

 

De maatschappelijk werker zal onder meer advisering gegeven op het gebied van financiën, huisvesting en maatschappelijke en psychosociale zaken. En de maatschappelijk werker is ook in staat om te werken in een nieuw team aan een nieuw te ontwikkelen werkwijze.

 

 

Wat breng je mee?

 

•          HBO werk - en denkniveau

•          Aantoonbare specialisatie op het gebied van echtscheidingen

•          Sterke sociale en communicatieve vaardigheden

•          Bereidheid om mee te werken aan het opzetten van een nieuw team en nieuwe werkwijze

•          Buiten de gebaande paden kunnen denken en werken, oplossingsgericht zijn

•          Een netwerk in het sociale domein binnen de regio Drechtsteden.

 

Je kunt goed omgaan met conflictsituaties. Je kan goed samenwerken in een team met verschillende disciplines, waarin je jouw expertise in wil brengen en ook bereid bent om te leren van andere disciplines. Je kan er goed tegen dat het team nog in ontwikkeling is en dat dit een zoektocht is om het adviespunt goed zijn werk te laten doen. Je helpt mee om het adviespunt bekendheid te geven in de regio en het te laten uitgroeien naar een expertisepunt.

 

 

Waar kom je te werken?

 

Het adviespunt wordt aangestuurd door de kwartiermaker. De kwartiermaker is in dienst bij de gemeente Dordrecht, waarbij gemeente Zwijndrecht en Papendrecht tevens opdrachtgevers zijn. Het werkveld van het team is deze 3 gemeenten, maar kent een brede olievlek buiten deze gemeenten door de samenwerking met verschillende ketenpartners.

 

Een fysieke werkplek en bijeenkomsten zijn aan het team om nader uit te werken.

 


Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten