Gemeenteprojecten

Kwartiermaker Programmamanager Ruimtelijke Vernieuwing

Geplaatst 28 dec. 2020
Project ID: YIS000341
Plaats
Sliedrecht
Duur
1 jaar
(1 feb. 2021 - 31 jan. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Gemeente Sliedrecht zoekt een kwartiermaker/programmamanager Ruimtelijke vernieuwing


Voor het programma 'Ruimtelijke vernieuwing Sliedrecht' zijn wij voor de duur van een jaar op zoek naar een extern en kwartiermaker/programmamanager die invulling geeft aan de ambities voor groei en ontwikkeling van Sliedrecht. 

De ambities zijn stevig voor de omvang van de gemeente: uitbreiding van 10.000 naar 12.500 woningen in een tijdsbestek van 20 jaar met een accent tot 2030, ruimte houden voor bedrijvigheid, opheffen van de barrière van A15 en spoorlijnen, vergroenen en verduurzamen, verbinden van polder en rivier. Dit alles samen met ontwikkelingen in de buurgemeenten ten noorden van de Merwede en in de Drechtsteden.


Het programma richt zich parallel op de versnelling van vernieuwing van de bestaande structuur van het dorp, op de verkenning van uitbreiding met nieuwe woningbouw en op het inrichten van de verbinding tussen 'bestaand' en 'nieuw'. Het programma moet in 2021 vorm en inhoud krijgen, terwijl de winkel geopend is. De ambities zijn geformuleerd in de Kadernota 2021 en moeten - gebaseerd op de nu nog concept-Omgevingsvisie – worden vertaald in stappen naar het programma: de eerste piketpalen slaan om actuele ontwikkelingen te faciliteren, onderzoeken uitvoeren om meer fundament te geven aan het programma, een ontwikkelingsplan invullen, het programma in de tijd uitzetten en financieel onderbouwen en college en raad hierin werkendeweg meenemen.


We zoeken een pionier die ervaring heeft met het bouwen van een programma voor binnenstedelijke vernieuwing, in combinatie met buitenstedelijke uitleg. Een pionier die het programma verder inricht en invult en die ook al koers en richting geeft aan een aantal lopende initiatieven en die meeneemt in het programma. 


De pionier fungeert in het eerste jaar als  kwartiermaker/programmamanager: kwartiermaker voor het programma en programmamanager om het programmateam verder in te vullen met bestaande en nieuwe bezetting en in verbinding met de lijnorganisatie. Georganiseerd in een driehoek van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en programmamanager en in lijn met college en MT. Er moet letterlijk en figuurlijk worden gebouwd aan de projectorganisatie die vorm gaat geven aan de toekomst van Sliedrecht.


Dat vraagt om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, zorgvuldigheid en daadkracht. Het krachtenveld omvat, maar wordt niet begrensd door het ruimtelijk fysieke domein. Sensitiviteit voor de omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal.

De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid en van publiek-private samenwerking, vragen om een vernieuwende rolinvulling door de programmamanager. Maar kennis van - en bewezen ervaring met -gebiedsontwikkeling blijven wezenlijke elementen. 


Functie eisen

Aantoonbare en succesvolle werkervaring als programma- of senior projectmanager bij de (semi) overheid op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (bij voorkeur in combinatie met nieuwe buitenstedelijke uitleg).

Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Aantoonbaar netwerk om disciplines te werven en onderzoeken uit te voeren en/of gelieerd aan een groter bureau of netwerk. 


Voorwaarden

 • Aanvang: per direct.
 • Duur: 12 maanden.
 • Optie tot verlenging: ja.
 • Uren per week: minimaal 24 uur.


Competenties

 • Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Gericht op samenwerken.
 • Goed analyserend vermogen.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van het dorp.


Procedure

 • Reactie uiterlijk 15 januari 2021 
 • Selectie uiterlijk 22 januari 2021
 • Twee referenties opnemen: naam, functie en telefoonnummer 
 • Inhoud van de reactie:
 1. visie op het vraagstuk; 
 2. eerste schets voor een plan van aanpak;
 3. cv met beschrijving ervaring
 4. beschikbaarheid
 5. Nummer 1 en 2 samen max 4 a4


InformatieSollicitatie deadline is vrijdag 15 jan om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten