Gemeenteprojecten

Kwaliteitsmedewerker Schulddienstverlenging en leerplicht

Geplaatst 12 feb. 2021
Project ID: YIS000444
Plaats
Ridderkerk
Duur
4 maanden
(14 mrt. 2021 - 30 jul. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 117.000 inwoners en drie gemeentebesturen: uniek en uitdagend!

Het domein Maatschappij is volop in beweging en geeft vorm aan de nieuwe rol van de overheid in de samenleving.

Het domein staat voor een flinke ontwikkelopdracht. Integraal en wijkgericht werken gaan verder vorm krijgen en het domein gaat zich daarop organiseren.


Wat ga je doen?

Je levert een belangrijke bijdrage om de processen binnen het domein op een kwalitatief goed niveau te krijgen en te houden. Je doet dit samen met de beleidsmedewerker en de uitvoering. Voor schuldhulpverlening ligt de focus op implementatie nieuwe wetgeving en het beschrijven van de processen.

Onderdeel van het kwaliteitswerk is de borging van de privacy. De taken op het gebied van privacy-wetgeving vormen een onderdeel dat steeds meer aandacht krijgt.

•          Je adviseert en ondersteunt het domein op het gebied van kwaliteitsverbetering;

•          Je draagt bij in de vertaling van vastgesteld beleid en wet- en regelgeving naar werkwijzen en procedures;

•          Je signaleert knel- en verbeterpunten en draagt oplossingen aan;

•          Je ontwikkelt, bewaakt en controleert kwaliteitsmaatregelen en verricht controles;

•          Je inventariseert en analyseert risico’s’;

•          Je beschrijft procedures en werkprocessen;

•          Je werkt mee aan het vertalen van de (privacy-)wetgeving naar beleid en uitvoerings-maatregelen;

•          Je toetst maatregelen en levert een bijdrage aan analyses en audits.

 

Samen met je naaste collega’s werk je aan het verbeteren en versterken van de processen binnen het domein. Dit past in de ontwikkeling van het domein waarbij verstevigen en verhogen van de kwaliteit belangrijke aspecten zijn.

ü Je hebt een sterk analytisch vermogen;

ü Je bent punctueel en werkt planmatig;

ü Je hebt actuele kennis van schuldhulpverlening / leerplicht;

ü Je komt met praktische oplossingen;

ü Je beschikt over een proactieve houding en je stelt je flexibel op;

ü Je vindt het leuk om in een veranderende omgeving je werk te doen;

ü Je bent een zichtbare schakel tussen de diverse beleids- en uitvoeringsteams.

 

Als kwaliteitsmedewerker heb je de kans om een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons domein. Natuurlijk verwachten we dat je goed bent in je werk, maar wij hopen ook een collega te krijgen die met initiatief en enthousiasme meewerkt aan de verdere ontwikkeling van de functie van kwaliteitsmedewerker.


Wanneer is de opdracht voldaan:

Wanneer de onderstaande zaken zijn afgerond voor het onderdeel Schulddienstverlening (hier ligt de meeste nadruk in de rol):

·        Het implementeren van de vroegsignalering, het beschrijven van de werkinstructies en de werkprocessen;

·        Het implementeren van de wetgeving en recente beleidsstukken;

·        Het proces aanvraag schuldhulpverlening verder ontwikkelen in samenwerking met onze uitvoerder;

·        Overige werkzaamheden die zich op het gebied van kwaliteit schuldhulpverlening voordoen.

 

Wanneer de onderstaande zaken zijn afgerond op het gebied van de Leerplicht:

·        Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp;

·        Inplementeren werkwijze vrijstellingen;

·        Overige werkzaamheden die zich op het gebied van kwaliteit leerplicht voordoen

 

Voor Schuldhulpverlening ligt de focus op implementatie nieuwe wetgeving en het beschrijven van de processen. Voor Leerplicht ligt de focus op het implementeren van processen en convenanten en het kwaliteitsbewaking. het adviseren van leerplichtambtenaren, o.a. over consistente uitvoering van sociale wet- en regelgeving. Je volgt relevante ontwikkelingen op het werkterrein en draagt bouwstenen aan voor een adequate uitvoering van het werk.

 

Must haves (knockouts)?

·        Ervaring als kwaliteitsmedewerker;

·        Ervaring met schulddienstverlening;

·        Gemeentelijke ervaring.

 

Pre's?

·        Ervaring met Suite;

·        Ervaring met leerplicht. 


Sollicitatie deadline is donderdag 18 feb om 08:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten