Gemeenteprojecten

Klantbegeleider schuldhulpverlening

Geplaatst 16 mei 2020
Project ID: YIS00061
Plaats
Deurne
Duur
4 maanden
(2 jun. 2020 - 2 okt. 2020)
Uren/week
26 hrs/week
Tarief
Unknown

Klantbegeleider Schuldhulpverlening voor 24 tot 28 uur per week bij Peelgemeenten in Deurne, die enerzijds nieuwe intakes gaat oppakken (fase 2 MSNP) en anderzijds heronderzoeken gaat uitvoeren.

Wij zoeken mensen die ervaring hebben als schuldhulpverlener in fase 2 (treffen van een schuldregeling) en bij voorkeur ook ervaring hebben in het doen van heronderzoeken. Fase 1 van de schuldhulpverlening wordt niet door ons uitgevoerd

Competenties: klantgericht, zelfstandig, nauwkeurig, communicatief, besluitvaardig, stressbestendig, planmatig kunnen werken

Kennis: kennis over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, 120-dagen model, VLTB-berekening, fase 2 minnelijke schuldregeling, uitvoering heronderzoek.

HBO-werk- en denkniveau.


REGULIERE VACATURE TER INFO ALS ACHTERGROND:

Wie zijn wij?  

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is het ambitieuze samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Sinds 1 januari 2017 trekken wij samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Onze jonge, dynamische organisatie telt circa 100 collega’s en kenmerkt zich door een platte structuur. De aansturing gebeurt door het Management Team, dat bestaat uit 3 teammanagers en de algemeen directeur. Het team schuldhulpverlening bestaat uit 4 klantbegeleiders. Zij worden ondersteund door een kwaliteitsmedewerker en 2 procesondersteuners.

 

Onze missie en visie  

Onze missie is het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Ook ondersteunen wij hen wanneer hun zelfredzaamheid in het gedrang komt. In de visie van Peelgemeenten is het lokaal organiseren van de dienstverlening, dicht bij onze bewoners, sterk verankerd. Voor de backoffice-functies is de standplaats Deurne. Het team schuldhulpverlening is gevestigd in Deurne.

 

Klantbegeleider SDH


Jouw functie

Als allround klantbegeleider werk je in het bovenlokale team in Deurne.

Het is je taak de burgers te informeren en adviseren over de werking en mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening en overige inkomensondersteunende regelingen. Daarnaast is je inzet gericht op het treffen van een minnelijke schuldregeling. Hierbij kun je denken aan de volgende taken:

  

 • Beoordeling schriftelijke aanvraag schuldregeling
 • het voeren van een intakegesprek met indiener van de aanvraag schuldregeling;
 • voorbereiden van een Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (MSNP), waaronder opstellen van plan van aanpak
 • Uitvoeren van de MSNP, 120-dagen model (VLTB-berekening, contact leggen met schuldeisers, betalingsvoorstellen doen, akkoord realiseren eventueel via dwangakkoord)
 • Uitvoeren van heronderzoeken
 • Bij het niet slagen van een MSNP, WSNP voorbereiden

 

Wij vragen

 • Een relevante HBO opleiding, bij voorkeur Sociaal Juridische Dienstverlening;
 • Kennis van en ervaring in dit specifiek genoemd vakgebied;
 • Goede redactionele, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
 • Een zakelijke, kritische en collegiale werkhouding;
 • Klantgericht, besluitvaardig en resultaatgericht,
 • je hebt oog voor de menselijke maat.

 

Onze kernwaarden

 • betrouwbaar/eerlijk;
 • betrokken;
 • resultaatgericht, met oog voor de mens achter de functie;
 • eigen verantwoordelijkheid met maatwerk als uitgangspunt;
 • ruimte gevend en ruimte nemend; ontwikkeling biedend, maar binnen heldere kaders.

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten