Gemeenteprojecten

Jurist Omgevingsrecht (WABO)

Geplaatst 13 okt. 2020
Project ID: YIS000203
Plaats
Dordrecht
Duur
4 maanden
(23 nov. 2020 - 31 mrt. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Je verricht alle juridische werkzaamheden op het gebied van het Omgevingsrecht (de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht). Naast het behandelen van specialistische vraagstukken, faciliteer je initiatiefnemers bij de planvorming en de voorbereiding van omgevingsvergunningprocedures. Je zorgt er voor dat alle interne en externe partners hun rol kunnen spelen en hun verantwoordelijkheid nemen.


Wat doe je nog meer?

·      Je verzorgt zowel de eenvoudige als zware en complexe procedures op het gebied van bezwaar- en beroepschriften, inclusief het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente bij de bestuursrechter (zwaartepunt WABO).

·      Vanuit deze functie adviseer je indien nodig het gemeentebestuur over vraagstukken omtrent vergunningaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen.

·      Je bewaakt, controleert en verbetert de kwaliteit van het juridisch handelen van ons team • Je adviseert collega's inzake omgevingsvergunningen, vooroverleggen en ruimtelijke initiatieven

·      Je beoordeelt Bibob-dossiers (specifieke categorie aanvragen Omgevingsvergunning) op de relevante aspecten (Bibob ervaring belangrijk!)


We zijn opzoek naar een zelfstandig werkende jurist. Dat komt door de werkdruk, de teamsamenstelling en door Corona (thuiswerken). Een mondige medior zou hier goed kunnen passen.


Let op: sollicitatie deadline is maandag 19 oktober om 10.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten