Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Jurist Bezwaar (bestuursrecht)

Posted Feb 12, 2021
Project ID: YIS00449
Location
Heeze
Duration
4 maanden
(Feb 21, 2021 - Jun 29, 2021)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
55 - 70 €/hr

Dit zijn de hoofdtaken:

-      inhoudelijke ondersteuning van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie/ombudscommissie

-      ondersteuning van de voorzitter en de leden en bereidt zelfstandig zittingen voor.

-      begeleiden van de hele bezwaarprocedure, samenstellen van het procesdossier en onderhouden van contact met de betrokken partijen.

-      Organiseren en maken van een verslag van de hoorzittingen en adviezen opstellen voor de commissie.

-      Begeleiden procesmatig en coördineren van de behandeling van klachten.

-      Adviseren van de vakafdelingen over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten en beschikbaar zijn voor algemene juridische vragen en advisering.

 

Daarnaast

Extra ondersteuning bieden aan het secretariaat (adm. Medewerker bezwaar) in de vorm van achterstanden wegwerken (bezwaar en klachten), adm. medewerker daar waar nodig inhoudelijk te ondersteunen en in te leren.

Verder ondersteuning bij klachten; optimalisatie klachtenproces en opmaak jaarverslag klachten.

 

 Toelichting

We zoeken hier nadrukkelijk kandidaten in ervaring met Bezwaar. Het is de bedoeling dossiers voor te bereiden, zodat de zeer ervaren bezwaarschriftencommissie daar goed mee voor uit kan. Dossiers moeten getoetst worden op ontvankelijkheid, en ingepland worden bij de commissie, maar momenteel loopt dat stroef. De bedoeling is dat de inhuurkracht/jurist zich vooral bezig houdt met de dossiers, maar daarnaast adviezen geeft aan het secretariaat om het proces te optimaliseren. Het is dus NIET de bedoeling dat de inhuurkracht/jurist de werkzaamheden van het secretariaat overneemt.

Kandidaat hoeft zeker geen zware senior te zijn, het gaat vooral om ervaring met en een goed begrip van de bezwaren en de commissie. De tariefindicatie is afgegeven voor een medior met zo’n 3 / 4 jaar relevante ervaring, en het budget van opdrachtgever is daar dan ook op gebaseerd. U bent echter vrij kandidaten aan te bieden met een tarief passend bij het CV. Bij een hoger tarief kan het zijn dat de aanvraag (in overleg) terug wordt gezet naar 18 of 20 uur. 


Sollicitatie deadline is woensdag 17 feb om 09:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects