Gemeenteprojecten

Inkomensconsulent bij de Dienst Dommelvallei

Geplaatst 21 apr. 2020
Project ID: YIS00042
Plaats
Mierlo
Duur
1 maand
(27 apr. 2020 - 31 mei 2020)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
0 - 65 €/hr

Naam functie: Consulent Inkomen A

Afdeling: Dienstverlening

Cluster: Werk en inkomen

Generiek functieprofiel: Vakspecialist B, functieschaal 9 

Focus: zal vooral belast worden met het afhandelen van aanvragen levensonderhoud Participatiewet en alle verder voorkomende werkzaamheden.


Taakgebied 1: Inkomen

Onderzoek naar- en vaststellen van recht op uitkering door kennis van wet- en regelgeving toe te passen en grondig onderzoek te doen naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.


Taakgebied 2: Rechtmatigheid

(preventieve) Fraudebestrijding door in de praktijk brengen van fraude-alertheid, door dossieronderzoek en huisbezoek.


Taakgebied 3: Rapportage, toetsing, bezwaar- en beroep

Het vastleggen van nodige rapportages in systemen en het maken van beschikkingen. Collegiale toetsing en het vertegenwoordigen van gemeenten in bezwaar- en beroepszaken


Taakgebied 4: Rapportage en beschikkingen

Het vastleggen van nodige rapportages in systemen en het maken beschikkingen


Competenties:

· Integer handelen

· Oordeelkundig handelen

· Procedures volgen

· Wettelijke verplichtingen respecteren

 

Kerncompetenties:

· Flexibel zijn

· Innovatief zijn

· Klantgericht handelen

· Resultaatgericht handelen


KANS OP VERLENGING IS ZEER WAARSCHIJNLIJK!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten