Gemeenteprojecten

HR Adviseur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Geplaatst 20 okt. 2020
Project ID: YIS000217
Plaats
Eindhoven
Duur
2 maanden
(2 nov. 2020 - 1 jan. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
0 - 70 €/hr

Plaats in de organisatie:

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen binnen de organisatie. Daartoe wordt beleid gemaakt, kaders gesteld en wordt toegezien op de uitvoering. De sector kent verschillende disciplines met ieder hun eigen specialismen. De afdelingen die daarbij horen zijn: HRM, Financiën en Control, Informatiemanagement en Automatisering, Communicatie en Directieondersteuning.


Context

De HR adviseur ressorteert onder het afdelingshoofd HRM, en behoort tot het taakveld HR advies. Binnen dit taakveld vallen de functies van: HR adviseur, Senior adviseur arbeidsvoorwaarden, Organisatieadviseur, Loopbaanadviseur en Adviseur vrijwilligers. Daarnaast bestaat er een taakveld HR Servicedesk en een taakveld Salarisadministratie. Alle taakvelden werken nauw met elkaar samen.


Doelstelling

De HR adviseur is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van het management, de leidinggevenden en medewerkers bij het toepassen van HR beleid en instrumentarium. De HR adviseur ontwikkelt, implementeert en evalueert (nieuw) beleid op het gebied van HR op tactisch niveau.


Anticipeert op en geeft vorm, inhoud en uitvoering aan personeels- en organisatievraagstukken;

 Is accounthouder (ontwikkeling, advisering en uitvoering op het gebied van beleid, (deel)producten en

instrumentarium) voor het van toepassing zijnde aandachtsgebied;

 Adviseert management, leidinggevenden en medewerkers over toepassing van beleid, instrumentarium

en wet- en regelgeving en is kennisdrager op deelgebieden;

 Vervult de rol van sparringpartner voor management en leidinggevenden;

 Adviseert over plannen van aanpak op HR deelgebieden en ontwikkelt nieuwe (deel)producten;

 Monitort de effectiviteit van de aanpak en koppelt deze terug aan betrokkenen.


Kennis en vaardigheden

·      HBO+ werk- en denkniveau conceptueel/tactisch op het vlak van HR en bedrijfskunde;

·      Meerjarige ervaring als adviseur en begeleider met (implementatie van) verandertrajecten, waarbij structuur, werkwijze en gedrag aan de orde zijn;

·      Ruime theoretische en praktischekennis op het gebied van arbeidswetgeving, sociale zekerheidswetgeving en ervaring in het vakgebied;

·      In staat om problemen te signaleren, aanpak tot oplossingen te formuleren en deze te vertalen;

·      In staat strategisch beleid te operationaliseren;

·      Adviesvaardigheden;

·      Analytisch vermogen;

·      Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

·      Vaardig in het verwerven van draagvlak;

·      Stressbestendig;


Let op: de sollicitatie deadline is vrijdag 23 oktober om 15.00 uur. Hoe eerder je solliciteert, hoe beter!

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten