Gemeenteprojecten

HR adviseur bij de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Geplaatst 5 mrt. 2021
Project ID: YIS000501
Plaats
Eindhoven
Duur
3 maanden
(21 mrt. 2021 - 21 jun. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
55 - 68 €/hr

Deze vacature staat open ter overbrugging van de werving van een vaste positie.

 

Startdatum:           22 maart 2021

Duur opdracht:      3 maanden

Uren p week:        36


Functiebeschrijving:


Plaats in de organisatie:

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen binnen de organisatie. Daartoe wordt beleid gemaakt, kaders gesteld en wordt toegezien op de uitvoering. De sector kent verschillende disciplines met ieder hun eigen specialismen. De afdelingen die daarbij horen zijn: HRM, Financiën en Control, Informatiemanagement en Automatisering, Communicatie en Directieondersteuning.

 

Context

De HR adviseur ressorteert onder het afdelingshoofd HRM, en behoort tot het taakveld HR advies. Binnen dit taakveld vallen de functies van: HR adviseur, Senior adviseur arbeidsvoorwaarden, Organisatieadviseur, Loopbaanadviseur en Adviseur vrijwilligers. Daarnaast bestaat er een taakveld HR Servicedesk en een taakveld Salarisadministratie. Alle taakvelden werken nauw met elkaar samen.

 

Doelstelling

De HR adviseur is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van het management, de leidinggevenden en medewerkers bij het toepassen van HR beleid en instrumentarium. De HR adviseur ontwikkelt, implementeert en evalueert (nieuw) beleid op het gebied van HR op tactisch niveau. De kandidaat moet echt kennis hebben van de CAR-UWO en al enige jaren ervaring in de functie van HR-adviseur (operationeel/tactisch).

 

Inzet zal vooral ingestoken worden op werving & selectie, ziekteverzuim, algeheel aanspreekpunt HR gerelateerde vragen leidinggevenden.

 

Resultaatgebied : Adviseren, implementeren en uitvoering geven aan HR beleid en instrumentarium vanuit verschillende vakdisciplines. Actieve bijdragen aan de organisatiedoelstellingen om de organisatie en de medewerkers maximaal te laten renderen.


·        Anticipeert op en geeft vorm, inhoud en uitvoering aan personeels- en organisatievraagstukken;

·        Is accounthouder (ontwikkeling, advisering en uitvoering op het gebied van beleid, (deel)producten en instrumentarium) voor het van toepassing zijnde aandachtsgebied;

·        Adviseert management, leidinggevenden en medewerkers over toepassing van beleid, instrumentarium en wet- en regelgeving en is kennisdrager op deelgebieden;

·        Vervult de rol van sparringpartner voor management en leidinggevenden;

·        Adviseert over plannen van aanpak op HR deelgebieden en ontwikkelt nieuwe (deel)producten;

·        Monitort de effectiviteit van de aanpak en koppelt deze terug aan

betrokkenen.

 

 Kennis en vaardigheden

·      HBO+ werk- en denkniveau conceptueel/tactisch op het vlak van HR en bedrijfskunde;

·      CAR-UWO kennis (must!) en i.c.m. de functie van HR adviseur

·      Meerjarige ervaring als adviseur en begeleider met (implementatie van) verandertrajecten, waarbij structuur, werkwijze en gedrag aan de orde zijn;

·      Ruime theoretische en praktischekennis op het gebied van arbeidswetgeving, sociale zekerheidswetgeving en ervaring in het vakgebied;

·      In staat om problemen te signaleren, aanpak tot oplossingen te formuleren en deze te vertalen;

·      In staat strategisch beleid te operationaliseren;

·      Adviesvaardigheden;

·      Analytisch vermogen;

·      Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

·      Vaardig in het verwerven van draagvlak;

·      Stressbestendig;

·      Organisatie sensitiviteit.

 

Sollicitatie deadline is donderdag 11 maart om 15:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten