Gemeenteprojecten

Gedragswetenschapper

Geplaatst 9 feb. 2021
Project ID: YIS000436
Plaats
Deurne
Duur
4 maanden
(14 mrt. 2021 - 13 jul. 2021)
Tarief
60 - 80 €/hr

Als gedragswetenschapper/coördinator preventieve taken werk je in de 2e lijn van het multidisciplinair team van Zorg in Deurne


In je rol als gedragswetenschapper zet je jouw kennis en kwaliteiten in ter ondersteuning van de Gezins- en Jongerencoaches (GJC’s) en de Jeugd- en Gezinswerkers (J&G’s). Dit gebeurt zowel individueel als in teamverband. Daarnaast is de GW de coördinator van de uitvoering van preventieve taken en neemt als zodanig ook een coachende rol op zich.


Als gedragswetenschapper:

·        Voer je zo nodig zelfstandig onderzoek uit, screen je binnengekomen ondersteuningsvragen en match je deze met de best passende GJC of J&G;

·        Pas je de norm van de verantwoorde werktoedeling toe;

·        Adviseer je (gevraagd en ongevraagd) de GJC’s en J&G’s en ondersteun je hen bij het analyseren van hun casuïstiek zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Je denkt mee over de vervolgstappen die de GJC’s en J&G’s kunnen zetten, zowel individueel als in teamverband;

·        Adviseer je de GJC’s en de J&G’s met name bij het nemen van kernbeslissingen (beslissingen die ernstig ingrijpen in het leven van gezinnen en jongeren), het uitvoeren van risicotaxaties, het wel/niet doen van een raadsmelding en het duiden van gedrag;

·        Is je rol adviserend en coachend op inhoudelijk en professioneel vlak;

·        Signaleer en analyseer je voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied en bespreek je deze met beleid en je leidinggevende;

·        Signaleer je daarnaast knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie en bespreek je deze met beleid en je leidinggevende;

·        Ben je (mede) verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling;

·        Heb je een voortrekkersrol bij het (mee) organiseren van de uitvoerende en preventieve taken en activiteiten die zijn opgenomen in het jaarprogramma Sociaal Domein vanuit de transformatie die we binnen Zorg in Deurne willen bewerkstelligen;

·        Bepaal je in overleg en in samenwerking met de collega’s van Sociaal Beleid nieuwe preventieve activiteiten en onderwerpen;

·        Werk je bij het coördineren van de preventieve taken nauw samen met het totale voorliggende veld (huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, welzijnsorganisaties etc.)

 

Wat neem je mee als gedragswetenschapper/coördinator preventieve teken binnen Zorg in Deurne.

  • Een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie; 

·        Een registratie in het kwaliteitsregister SKJ/BIG;

·        Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de multicomplexe ambulante jeugdhulpverlening;

·        Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;

·        Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden;

·        Kennis van en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden en Passend Onderwijs;

·        Kennis van en ervaring met drang en dwangmogelijkheden (o.a. strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen);

·        Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten;

  • Je kunt omgaan met hectiek, werkdruk en onzekere kaders.

 

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.  

 

Wie de gemeente Deurne is?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein" te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?

 

Periode van vervanging

-     15 maart 2021 tot 15 juli 2021.

-     Gezien de corona maatregelen zal er voornamelijk vanuit huis worden gewerkt. Indien noodzakelijk wordt je wel op locatie in Deurne verwacht.

 

Sollicitatie deadline is maandag 15 feb om 11:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten