Gemeenteprojecten

Gedragswetenschapper / Systeemtherapeut voor ‘Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap’

Geplaatst 13 mei 2020
Project ID: YIS00058
Plaats
Dordrecht
Duur
2 jaar (1 jun. 2020 - 31 mei 2022)
Uren/week
20 uur/week
Tarief
Unknown

De gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht hebben de handschoen opgepakt om een adviespunt ‘Scheiden, kind en ouderschap’ te realiseren. Het doel is het realiseren van een specialistisch en deskundig adviespunt dat voorkomt dat een scheiding of een situatie van gescheiden ouderschap (blijvende) schade veroorzaakt bij kinderen of uitmondt in een vechtscheiding. Daarnaast wil het adviespunt reeds geëscaleerde scheidingen de-escaleren. Het organiseren van de samenwerking in de brede keten (sociaal en juridisch domein) is daarbij een belangrijke uitgangspunt voor het adviespunt.

 

Het adviespunt Scheiden start als nieuwe maatschappelijke organisatie. In februari 2020 is een kwartiermaker aangesteld het adviespunt verder uit te werken en te realiseren in samenwerking met de maatschappelijke partners en opdrachtgevers. Het Adviespunt start als een pilot in Drechtsteden (Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht) voor de duur van 2 jaar.

 

Wat doet het meldpunt?

Zoals gezegd is het adviespunt een nieuw te ontwikkelen samenwerking tussen ketenpartners die gespecialiseerd zijn in echtscheiding, systeemgericht werken en de ontwikkeling van kinderen. Het adviespunt is bedoeld voor professionals in het werkveld en (in een later stadium) voor ouders die vragen hebben rondom (echt)scheiding[i]. Op welke wijze dit vorm gegeven wordt zal het adviesteam gezamenlijk verder uitwerken.

 

Het adviespunt wordt multidisciplinair bemenst door de volgende disciplines:

·      Maatschappelijk werker

·      Gedragswetenschapper cq systeemtherapeut

·      Jurist

·      Kwartiermaker

Vooralsnog gaat het per disciplines om beschikbaarheid van circa 16 tot 20 uur per week vanaf juni 2020.

 

Waar zijn we naar op zoek?

Voor het adviesteam zijn we op zoek naar een gedragswetenschapper, systeemtherapeut of therapeut met vergelijkbare expertise en met aantoonbare ervaring op het gebied van echtscheidingssituaties en gescheiden ouderschap. Wanneer een scheiding uitloopt in een conflictueuze situatie kan een professional onbedoeld partij worden van een van de echtscheidingspartners. We zoeken een gedragswetenschapper die eerder ‘met dit bijltje heeft gehakt’ en dus ervaring heeft hoe hiermee om te gaan. Hij/zij beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden, kan omgaan met conflictsituaties, kan meervoudig partijdig denken en heeft oog voor belangentegenstellingen.

 

De gedragswetenschapper zal onder meer advisering gegeven op het gebied van ontwikkelingspsychologie van kinderen, de-escalatie van conflictsituaties, conflictbemiddeling, hulpverleningsplannen, aanvullende zorg of hulp aan kind of ouders. Hierbij houdt hij/zij oog voor de belangen van alle betrokkenen, maar in het bijzonder die van de kinderen en maakt deze bespreekbaar. Daarnaast draagt de gedragswetenscchapper bij aan de ontwikkeling van passend hulpaanbod in de regio door knelpunten te delen, expertise over te dragen en (innovatieve) ideeën te ondersteunen of verder uit te werken. En de gedragswetenschapper is in staat om te werken in een nieuw team en ziet uitdaging in het bijdragen aan een nieuw te ontwikkelen werkwijze.

 

Wat breng je mee?

·      Afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek en een BIG of SKJ registratie

·      Kennis en kunde over systeemgericht werken, wisselwerking tussen kind en ouderschap, ontwikkelings)psychologische problematiek

·      Aantoonbare specialisatie op het gebied van echtscheidingen

·      Sterke sociale en communicatieve vaardigheden

·      Bereidheid om mee te werken aan het opzetten van een nieuw team en nieuwe werkwijze

·      Buiten de gebaande paden kunnen denken en werken, oplossingsgericht zijn

·      Een netwerk in het sociale domein binnen de regio Drechtsteden.

 

Je hebt ervaring in het omgaan met conflictsituaties en vervult hierin een neutrale en bemiddelende rol. Je kan goed samenwerken in een team met verschillende disciplines, waarin je jouw expertise overbrengt en ook bereid bent om te leren van anderen. Je ziet uitdaging in de teamontwikkeling en de opbouw van het adviespunt, zodat het uit kan groeien naar een expertisepunt.

 

Waar kom je te werken?

Het adviespunt wordt aangestuurd door de kwartiermaker. De kwartiermaker is in dienst bij de gemeente Dordrecht, waarbij gemeente Zwijndrecht en Papendrecht tevens opdrachtgevers zijn. Het werkveld van het team is deze 3 gemeenten, maar kent een brede olievlek buiten deze gemeenten door de samenwerking met verschillende ketenpartners. Een fysieke werkplek en bijeenkomsten zijn aan het team om nader uit te werken.

 

De opdracht is tijdelijk, voor een duur van twee jaar en voor 16 – 20 uur per week.

Er wordt uitgegaan van een start juni 2020.

 

 


[i] Er wordt ook advies gegeven aan ouders die niet getrouwd zijn. 


Sign up for new opportunities

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten