Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freerlance senior beleidsadviseur WMO (zzp)

Posted Dec 1, 2022
Project ID: YIS 9124721
Location
Gouda, Zuid-Holland
Hours/week
32 hrs/week
Timeline
3 months
Starts: Dec 19, 2022
Ends: Mar 31, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Dec 7, 2022 10:00 AM

Startdatum: zsm.

Duur opdracht: t/m 1 april 2023

Aantal uren per week: 24-32 uur

Schaal: 11 (gemeente cao)

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


De regio Midden-Holland organiseert het zorgaanbod voor Wmo en jeugd. Jij gaat als senior beleidsadviseur Wmo a.i. aan de slag met sturing op het zorgaanbod én denkt/helpt mee over hoe dit in de inkoopperiode vanaf 2025 nog beter vorm kan krijgen.

Een overzicht van je werkzaamheden:

•         Je hebt de strategische focus op de Wmo, maar denkt/helpt ook intergraal mee op andere beleidsterreinen. Het thema hulp bij het huishouden vraagt op korte termijn aandacht en is een voorbeeld hiervan.

•         Jij overziet het samenhangende geheel en slaat bruggen tussen diverse werkvelden. Juist dat is wat Midden-Holland zo bijzonder maakt: het samen organiseren van het zorgaanbod jeugd én Wmo. Jij zorgt dat we die vruchten ook in de toekomst kunnen blijven plukken. Je draagt actief bij aan de beleidsvorming t.b.v. inkoop.

•         Je stemt de ontwikkelingen en ideeën die regionaal zijn ontwikkeld af met de vijf gemeenten en stelt ze zo nodig bij. Stukken breng je in bij het regionaal bestuurlijk overleg met de wethouders van de vijf gemeenten.

Regionaal werken

Je wordt ingehuurd door de gemeente Gouda, maar hebt een regionale rol voor alle gemeenten in de regio Midden-Holland: naast Gouda zijn dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Met vijf gemeenten een mooie schaal om mooie stappen te zetten en tegelijk ook oog te kunnen houden voor de lokale verschillen en uitdagingen. Binnen deze regionale functie werk je veel samen met collega’s van regionaal beleid, contractmanagement, de adviseurs van de 5 gemeenten, zorgaanbieders en andere externe samenwerkingspartners.

In de regio Midden-Holland werken we toe naar een regionale werkorganisatie sociaal domein. Voor vijf gemeenten zorgen we dat we de juiste zorg hebben ingekocht bij zorgaanbieders voor zowel jeugd als Wmo. Ook de centrumtaken voor beschermd wonen, maatschappelijke en vrouwenopvang behoren tot de regionale taken. We sturen op de transformatie en werken samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gecertificeerde instellingen, Zorg- en Veiligheidshuis, aanbieders en nog vele anderen. Met elkaar zorgen we dat onze inwoners kwalitatief goede zorg kunnen krijgen tegen een betaalbare prijs.


Functie-eisen:

•         Meerjarige werkervaring als interim senior beleidsadviseur op het gebied van Wmo, zodat je meteen zelfstandig aan de slag kunt.

•         Je bent een stevige gesprekspartner voor zorgaanbieders, je houdt overzicht, laat los als het kan en grijpt in als het nodig is.

•         Aantoonbare ervaring met het bedenken en realiseren van verandering (in het sociaal domein);

•         Je beheerst de kunst van het schrijven van beleidsvoorstellen op basis waarvan bestuurders inzicht krijgen en besluiten kunnen nemen.

•         Een academische of HBO-opleiding;

Similar projects

+ Search all projects