Gemeenteprojecten

Freelance/ZZP Manager Samenleving ad interim

Geplaatst 3 sep. 2021
Project ID: YIS000726
Plaats
Laarbeek
Duur
3 maanden
(1 okt. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
80 - 93 €/hr

Sollicitatie deadline: 08-9-2021 10:00

 

Afdeling Samenleving

 

Onder deze afdeling (ruim 32 FTE) vallen alle taakvelden van directe dienstverlening aan onze inwoners (burgerzaken, klantcontactcentrum, receptie, leerlingenvervoer, kermissen, subsidies, beleid en uitvoering sociaal domein) en het beheer van informatie en systemen. Als manager Samenleving geef je leiding aan circa 38 enthousiaste medewerkers, die onze integrale dienstverleningsvisie in de praktijk brengen en uitbouwen. Gegeven de veranderingen in de samenleving vraagt dit een ontwikkelingsrichting waarin klantgerichtheid, ketenverantwoordelijkheid en integraal gegevens- en informatiebeheer belangrijke doelstellingen zijn voor de afdeling.

 

Op het sociaal domein werken we nauw samen met de GR Peelgemeenten. Voor de inhoudelijke aansturing daarvan is binnen de afdeling een regievoerder werkzaam.

 

Als manager ben je betrokken en benaderbaar, als sparring partner heb je op hoofdlijnen kennis van de inhoud, en zet je vooral de strategische lijn en planning van de afdeling uit. Als lid van het MT denk je strategisch en organisatiebreed mee. Je schakelt en verbindt tussen de afdeling, het MT, het bestuur en de inwoners en weet deze rollen goed in balans te houden. Laarbeek is en blijft volop in ontwikkeling. Jouw ervaring en input is daarbij welkom!

 

We zoeken

 • Een manager, die beschikt over een WO werk- en denkniveau met ruime ervaring in een managementfunctie in de taakvelden ruimtelijke en econmische ontwikkeling, duurzaamheid & communicatie.
 • Een mensgerichte manager, die oog heeft voor de potentie en behoefte van de medewerkers en betrokken is bij de medewerkers en lopende projecten.
 • Een teamspeler die een schakel vormt tussen MT, afdeling en bestuur en over politieke sensitiviteit en collegialiteit als tweede natuur beschikt.
 • Een MT-lid dat met een helikopterview een strategische bijdrage levert aan, en verantwoordelijkheid neemt voor gemeentebrede beleidsontwikkeling.
 • Je brengt voldoende ervaring mee met Projectmanagement.
 • En last-but-not-least: je hebt humor! Het motto van de gemeentesecretaris is: “We werken hard, maar we hebben ook leuk met elkaar”.

 

Herken jij je in bovenstaande werkzaamheden én herken jij jezelf in onderstaande competenties:

 • Leidinggeven; je bent verantwoordelijk voor de strategie, planning en resultaten van de afdeling. Je stuurt en coacht de medewerkers waar nodig, op een opbouwende en betrokken manier.
 • Politieke sensitiviteit: je politieke antenne staat scherp afgesteld; je begrijpt de belangen in het bestuurlijke speelveld, kunt daarin hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Verbinder; je bent in staat de verbinding te creëren tussen het bestuur, het MT en de medewerkers en stimuleert op juiste wijze het samenspel tussen deze partijen. Je weet op een evenwichtige manier de bufferfunctie tussen politiek en de ambtelijke organisatie in te vullen.
 • Resultaatgerichtheid; je stuurt op taakvolwassenheid en regievoering en komt met je team op een effectieve en efficiënte wijze tot een succesvol resultaat. Je bent, daar waar nodig hands-on.
 • Visie- en strategieontwikkeling; je anticipeert op trends en uiteenlopende toekomstmogelijkheden en vertaalt deze naar een visie en strategie voor de eigen afdeling en de totale organisatie. Je draagt de organisatievisie en de strategie voor de eigen afdeling uit, je weet medewerkers te inspireren.
 • Helikopterview / overzichtsvermogen; je komt met integrale oplossingen voor problemen en betrekt daarin alle relevante aspecten (technisch-inhoudelijk, financiën, planning, risico’s, communicatie).
 • Samenwerken; betrekt collega’s (van andere vakgebieden / organisaties) in een vroeg stadium bij voorstellen en beleidsontwikkeling, neemt hun opmerkingen en suggesties constructief mee in de uitgangspunten en opzet van voorstellen en beleidsontwikkeling, gaat binnen en buiten de organisatie partnerschappen aan.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten