Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance WMO Consulent (zzp)

Geplaatst 25 okt. 2022
Project ID: YIS 9122785
Plaats
Gouda, Zuid-Holland
Uren
32 Uur/week
Periode
6 maanden
Start: 1 nov. 2022
Einde: 30 apr. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorstel datum: 31 okt. 2022 11:00

Startdatum: zsm

Schaal: 9

Duur opdracht: 6 maanden

Mogelijkheid tot verlenging: ja

Aantal uren week (min/max): 32

LET OP! Er wordt werkervaring met beschermd en beschut wonen gevraagd

 

Ondersteun je inwoners graag bij het vinden van de best passende ondersteuning vanuit de Wmo? Krijg je energie van gesprekken met inwoners met een hulpvraag en het samen (onder) zoeken van en naar de meest passende oplossing? En heb je affiniteit met de doelgroep 18 tot 27 jaar? Reageer!
 

Als WMO consulent ben je in staat zelfstandig meldingen WMO te beoordelen, de inwoner naar passende hulp en/of (maatwerk)voorzieningen(en) te leiden en de ingezette hulp te evalueren en bij te stellen.
 

Als Wmo consulent help je mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit doe je door hun aanvragen op het brede gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te behandelen binnen het Goudse beleid.
 

Kerntaken, competenties en contacten:

§ Uitvoeren van vraagverheldering en beoordeling van aanvragen Wmo (denk aan begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen) bij voorkeur gedaan middels huisbezoek(en);

§ Onderzoek doen met als doel zorgen voor de juiste hulp en/of passende (maatwerk)voorziening(en) eventueel met sociaal medische advisering;

§ Beslissen over de in te zetten ondersteuning (inclusief de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in het sociale netwerk en algemene voorzieningen) in het kader van wet- en regelgeving en dit onderbouwen;

§ Zorgdragen voor de benodigde kennisoverdracht intern en extern naar cliënten en ketenpartners.

§ Voorlichting en advies geven over de Wmo aan cliënten, doelgroepen en externe instanties;

§ Beoordelen en toetsen van complexe en minder complexe besluiten van collega consulenten;

  • Leggen van verbanden wat ten goede komt aan de integrale dienstverlening aan de cliënt.


§ Proactief schakelen met interne collega’s en / of andere externe instanties bij problematiek op andere gebieden;

§ Meedenken over oplossingen en doet voorstellen voor gesignaleerde verbeterpunten.
 

De afdeling:

Sinds de decentralisaties Wmo, Jeugd en Participatie ligt de verantwoordelijkheid voor een groot aantal taken waarmee een verschil gemaakt kan worden in het dagelijkse leven voor inwoners in de handen van de gemeente. Nog nooit eerder heeft de verantwoordelijkheid voor zoveel taken op één plek gelegen. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid én opdracht om oplossingen te zoeken over de domeinen van de wetten heen. Samen met de inwoner, in aansluiting op zijn of haar leefwereld. Om deze opdracht te realiseren zijn er vanaf 1 januari 2021 drie nieuwe afdelingen gestart, die samen de integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein vormen.

 

Eén van de afdelingen is de afdeling OSA, Opgroeien en Start Arbeidsmarkt (circa 40 FTE). Deze afdeling ondersteunt gezinnen die een hulpvraag hebben op meerdere leefgebieden (opvoeding, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en werk & activiteiten) vanuit de aanvliegroute van jeugdigen van 0 tot 27 jaar. Voor deze kwetsbare groep wordt met een integrale blik gekeken naar aanvragen jeugdhulp waarbij naast hulpverlening ook aandacht is voor andere interventies bijvoorbeeld begeleiding naar school of de arbeidsmarkt.
 

Het team

De afdeling opgedeeld in drie teams met ieder een senior. Een team met regisseurs en de gedragswetenschapper, een team met consulenten expertise Jeugd en expertise Wmo en een team met consulenten participatiewet en de administratie. Deze functie betreft een functie in het tweede team.

Met wie werk je samen:

Je werkt veel samen met collega’s in het Huis van de Stad, maar ook met partners daarbuiten. Denk daarbij aan juridische medewerkers, medewerkers applicatiebeheer, senior medewerkers, medewerkers administratie, consulenten Jeugd, Inkomen en Werk en de afdeling beleid.
 

Externe contacten heb je uiteraard met inwoners, maar ook met de GGD, extern indicatieorganen, zorgaanbieders, voorliggende voorzieningen, vervoerders, ziekenhuis en het sociaal team. 

 

Wat neem jij mee?

§ Je bent leergierig en bent in staat snel nieuwe werkwijzen en inhoud eigen te maken

§ Je bent nieuwsgierig naar wet- en regelgeving, maar vooral naar hoe je die in de praktijk kunt toepassen zodanig dat je daarmee (binnen kaders) anderen kan helpen;

§ Je bent in staat om goed te luisteren en door te vragen, en durft mensen die om hulp vragen ook naar alternatieve oplossingen op weg te helpen;

§ Je houding is gericht op samenwerken met andere partijen en onderzoeken / toepassen van hulpaanbod en verschillende hulpverleningsmethodieken;

§ Je bent (of komt op afzienbare tijd) in bezit van een Hbo-diploma (bij voorkeur Ergotherapie, Social Work, MWD, SPH of andere relevante opleiding).

 

Indicatief werk- en denkniveau

  • Hbo-diploma bij voorkeur Ergotherapie, Social Work, MWD, SPH of andere relevante opleiding.

    0 - 2  jaar werkervaring met beschermd en beschut wonen.
  • Kennis van de wet- en regelgeving in het sociaal domein en specifiek de Wmo;
  • Kennis van het hulpaanbod en verschillende hulpverleningsmethodieken.
  • Affiniteit met de doelgroep 18-27 jaar

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten