Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance wmo adviseur - junior (zzp)

Posted Jun 24, 2022
Project ID: YIS 9116881
Location
Gorinchem , Zuid-Holland
Duration
5 maanden
(Jul 11, 2022 - Dec 24, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 4, 2022 11:00 AM

Zsm starten (neem aub in voorstel direct de reeds geplande vakanties mee gezien de zomerperiode)

Opdracht t/m 31-12-22; mogelijk kans op verlenging

24-36 uur per week. Vaste werkdagen ma, di, do

Hybride weken

Functie valt in schaal 9. Er is geen richttarief afgesproken met de opdrachtgever; we vertrouwen op een marktconform junior tarief.

 

De gesprekken met finalisten vinden zeer waarschijnlijk plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 juli. 

 

Voor gemeente Gorinchem zijn we op zoek naar een junior Wmo-adviseur met in ieder geval de basisopleiding en -kennis Wmo. Reden van inhuur is oplopend aantal aanvragen in combinatie met verlof en ingewikkeldheid die toeneemt per onderwerp.

 

Team Samenleving van gemeente Gorinchem.

 

Het team Samenleving houdt zich bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast geeft het team uitvoering aan de Wmo, inrichting van het mantelzorgsteunpunt, uitvoering van het leerlingenvervoer en coördinatie van het sociaal team.

 

De zorgadviseur Wmo is verantwoordelijk voor de indicatiestelling en selectie van maatwerkvoorzieningen. Dit proces kan worden opgesplitst in o.a. de volgende hoofdtaken:

·   gaat in gesprek met cliënten naar aanleiding van een melding en is daarin toegankelijk en laagdrempelig;

·   verheldert vragen en behoeften, kan de vraag achter de vraag naar boven krijgen middels vraaggestuurde vraagverheldering en gaat hierbij uit van de verschillende leefgebieden uit de zelfredzaamheidsmatrix;

·   beoordeelt de complexiteit van de ondersteuningsvragen van een huishouden en kijkt primair of de eigen kracht/regie benut kan worden dan wel of het eigen netwerk van de hulpvrager ingezet kan worden en stimuleert dit;

·   bepaalt samen met het huishouden het gewenste resultaat en oplossing en heeft daarbij oog voor het inschatten van risico’s;

·   kan op de handen zitten maar handelt en zet door als dat noodzakelijk is;

·   indiceert en adviseert betreffende aangevraagde voorzieningen door middel van huisbezoeken, telefonische intake en dossieronderzoek;

·   beoordeelt uitgebrachte adviezen door externen;

·   maakt zelf programma’s van eisen van woningaanpassingen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen in natura;

·   verzorgt rapportages betreffende de onderzoeksresultaten van Wmo-aanvragen;

·   verricht aanpassingen met voorzieningen in samenwerking met leveranciers van hulpmiddelen.

 

Jij neemt mee: 

Voor deze junior positie zoeken we iemand die in ieder geval de basisopleiding Wmo succesvol heeft afgerond en derhalve over de benodigde basiskennis Wmo beschikt. 

Bij voorkeur heb je ook kennis en ervaring met huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, woonurgenties en maatwerk begeleiding. 

Het is wenselijk dat men bekend is met het programma Suite waarin door de Wmo-adviseurs alles wordt geregistreerd.

Similar projects

+ Search all projects