Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance WMO-adviseur (zzp)

Posted Sep 22, 2022
Project ID: YIS 9121181
Location
Assen, Drenthe
Hours/week
30 hrs/week
Timeline
6 months
Starts: Oct 3, 2022
Ends: Apr 1, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 26, 2022 5:00 PM

start: 03.10.2022

duur: half jaar

uren: 28-32 uur per week

schaal: 10 (senior)

 

In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij een halfjaar een ervaren WMO-adviseur. Je werkt samen met een collega WMO-adviseur die de overstap maakt van de uitvoering van het sociaal domein naar de adviseursrol. Jij begeleidt deze medewerker. Samen werken jullie aan onder andere de volgende aandachtsvelden:

·        Ontwikkelen van vestigingsbeleid zorgaanbieders,

·        Wonen en zorg, uitvoeringsprogramma Woonvisie Assen ‘Van binnen uit beter 2020’,

·        Werken binnen het programma sociaal domein: Sturing geven aan en het uitvoeren van de businesscase met als doel een toekomstbestendige maatschappelijke ondersteuning in relatie tot preventie en algemene voorzieningen,

·        Bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van informele zorg in Assen,

·        Bijdrage leveren aan het inkoopbeleid WMO in samenwerking met de daarvoor onlangs opgerichte NMD (samenwerkings)organisatie,

·        Aanspreekpunt WMO voor externe partners, regionale samenwerking, oa. Samenzorg Assen

·        Bijdrage leveren aan de actualisatie van lokale regelgeving.

 

Team

Het team Ontwikkeling en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, zelfredzamer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen. In het team weten medewerkers elkaar goed te vinden en er is altijd bereidheid elkaar te helpen. 

Assen streeft naar een inclusieve samenleving, gericht op meer samen-redzaam zijn. We hebben een programma dat zich richt op een toekomstbestendig en goed functionerend Sociaal Domein met passende ondersteuning binnen financieel duurzame kaders. We versterken preventie en investeren in collectieve voorzieningen in de wijken voor een lager beroep op Wmo en Jeugdzorg.

Als adviseur WMO ben jij betrokken bij sociale vraagstukken binnen de gemeente.

Jij maakt actief verbinding tussen de relevante beleidsterreinen, netwerkpartners, uitvoering en inwoners. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en met name ten aanzien van de WMO. Je adviseert het college of en hoe we deze het best kunnen vertalen naar onze gemeente. Je werkt vanuit de collectieve ambitie om integraal beleid te ontwikkelen. Dat betekent dat je ook verbinding zoekt met beleidsvelden die het thema waar jij op dat moment beleid voor ontwikkelt, raken. Je zoekt dus actief de verbinding met je collega’s binnen het team Ontwikkeling en Advies en met partners in de stad. Als het beleid opgesteld is, dan begeleid je de implementatie ervan bij de uitvoerende processen. Je draagt ook zorg voor evaluatie en doorontwikkeling van beleid.

 

Jouw competenties

 

·        Omgevingsbewust:  Je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen of voor de mogelijke invloed op de gewenste resultaten.

·        Samenwerken: Je werkt actief samen met je klanten en collega’s binnen de eenheid. Je bent dialooggericht. Je doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht.

·        Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken.

·        Professioneel: Je zet je vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, houdt rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen. Je werkt samen en komt afspraken na. Je neemt vlot nieuwe ontwikkelingen op en weet dit te gebruiken.

 

Wij vragen

·        Ruime ervaring met de Wmo

·        Ervaring met co-creatie en verbindingsvermogen

·        Samenwerkings- en resultaatgerichtheid

·        Een relevante Hbo of academische opleiding

·        Bereidheid om een collega te begeleiden

 

Similar projects

+ Search all projects