Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance vergunningverlener omgevingswet (zzp)

Posted Aug 23, 2023
Project ID: YIS 9138596
Location
Almere, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: Sep 4, 2023
Ends: Mar 4, 2024
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 30, 2023 2:00 PM

Startdatum: 4-9-2023 (later is ook mogelijk)

Open posities: 1

Duur opdracht: 6 maanden met kans op verlenging

Aantal uren week: 24-36

Inschaling: 9-10

Onder de Omgevingswet willen wij inwoners en ondernemers met een initiatief sneller en beter van dienst zijn en leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving vanuit het perspectief van gebied en gebruiker met respect voor wet- en regelgeving. De functie vergunningverlener is voor degene die graag het bouwtechnische vak goed onder de knie wil hebben.  Voor wie meer ambities heeft kan dit ook een mooie opstap zijn om verder door te groeien naar casemanager doordat de vergunningverlener zal meelopen  voor het bouwdeel met de casemanager in het vooroverleg. In het vooroverleg wordt de aanvraag voorbereid zodat bij de indiening de aanvraag voor het bouwdeel en het planologisch deel snel verleend kan worden.  

 

De vergunningverlener behandelt alle soorten vergunningaanvragen o.a. met de activiteit Bouwen (en de meer complexe aanvragen in de gevolgklasse I en II) en meldingen (WKB gevolgklasse I) maar ook de OPA en de BOPA onder de Omgevingswet. Hierin worden de verschillende belangen afgewogen, wordt gekeken naar het participatietraject, en vindt een meer beleidsmatige bijdrage plaats in tegenstelling tot het strikte toetsen aan wet- en regelgeving. Onder de Omgevingswet toetst de vergunningverlener meer op doelen en minder op normen. 

 

De vergunningverlener voert zelfstandig toetsen uit (ontvankelijkheid, omgevingsplan/bestemmingsplannen, Besluit bouwwerken leefomgeving (gevolgklasse II en III)) om zo tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Omdat de casemanager verantwoordelijk is voor de hele regie over de behandelprocedure, van eerste initiatief tot afhandeling van de vergunningsaanvraag. vindt er voortdurend afstemming plaats met de casemanager. De casemanager is verantwoordelijk voor het totale proces en de inhoud en de vergunningverlener voor de (bouwtechnische)inhoud. 

 

De vergunningverlener wordt betrokken door de casemanager Omgevingswet om aan de voorkant mee te denken met initiatieven en mede zorg te dragen voor een goede vergunningsaanvraag. De aandacht voor een initiatief, een plan, een ontwikkeling wordt hiermee nog meer naar de voorkant verschoven. Er geldt een gedegen voorbereiding op de uiteindelijke aanvraag. De manier van meedenken verandert ook: minder regelgericht, meer doelgericht. Van vasthouden aan regels naar loslaten. Het vooropstellen van een activiteit boven een norm. 

 

Bevoegde gezagen krijgen meer vrijheid om zelf te bepalen welke zaken zij vergunnings- of meldingsplichtig maken, en kunnen bijvoorbeeld in het Omgevingsplan gebieden aanwijzen waarvoor een hogere energie- en milieuprestatie-eis dan het Bbl (nieuwe Bouwbesluit) voorschrijft. De vergunningverlener heeft hierin, samen optrekkend met de senior Vergunningen, een adviserende rol.Algemene vooropleiding:


HBO werk- en denkniveau. Relevante bouwtechnische opleiding aangevuld met de opleidingen Ambtenaar bouw- en woningtoezicht I en II en vakspecifieke cursussen op het gebied van technische bouwregelgeving.

Vakkennis:


Kennis van de Omgevingswet en de hierin omschreven procedures en regelingen

-         Kennis van planologische regelingen

-         Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving

-         Kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht en ervaring met de hierin omschreven procedures.

Ervaring:


Minimaal 4 jaar ervaring in het behandelen van bouwvergunningsaanvragen in een vergelijkbare functie regelingen

Similar projects

+ Search all projects