Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance vergunningverlener bouw- en woningtoezicht (zzp)

Posted Aug 31, 2023
Project ID: YIS 9138915
Location
Capelle aan den IJssel
Timeline:
8 months
Starts: z.s.m.
Ends: May 31, 2024
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 14, 2023 2:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 31-05-2024

Duur: 9 maanden

Uren per week: 32Capelle aan den IJssel beweegt. Samen met ruim 67.000 Capellenaren werken we aan de

ontwikkeling en het beheer van onze stad. De maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, woningschaarste en armoede veranderen wat we zoeken in onze leefomgeving. Dat verandert onze stad. Veranderingen die van invloed zijn op de buitenruimte en het dagelijkse leven van onze Capellenaren.

Dit vraagt om een gemeentelijke organisatie die meebeweegt. Een organisatie die werkt voor én met al die Capellenaren. Een organisatie die met lef en daadkracht ideeën en initiatieven aanmoedigt. Als jij bij ons werkt aan de stad, dan kies je voor samenwerking. Staat de bereikbaarheid voor alle Capellenaren, de basis op orde en innovatie voorop. Vakmanschap en blijven ontwikkelen kenmerkt ons. Dit alles vraagt een transparante, integere en duurzame organisatie.

 

De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het technische en maatschappelijke beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Enthousiaste en betrokken medewerkers bepalen de kwaliteit van de openbare ruimte en betrekken daarbij actief de Capelse bewoners. De afdeling Stadsbeheer bestaat uit een staf en drie units, de unit Project- en ingenieursbureau, de unit Uitvoering en de unit Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH).

 


Hoe ziet de unit VTH eruit?


Wij werken met ca. 45 enthousiaste medewerkers aan de veiligheid en het beheer van onze stad. We maken veel mogelijk in de stad, maar niet alles. Om de overlast voor een ieder zoveel mogelijk te beperken en ook de veiligheid te waarborgen, worden er vergunningen en ontheffingen verleend. Hierin kunnen voorschriften worden opgenomen om het gebruik van de publieke ruimte te reguleren. Daarnaast treden we handhavend op vanuit diverse teams. Binnen de unit tref je de volgende specialismen aan:


·        Bouw- en Woningtoezicht (BWT); coördineert en handelt aanvragen omgevingsvergunningen voor bouwen en/of slopen af, controleert of volgens de verleende vergunning en het Bouwbesluit wordt gebouwd en treedt daarnaast op tegen illegale bouwwerken.

·        Vergunningen APV en Bijzondere Wetten; voert de vergunningverlening voor bepaalde wetten en lokale regelgeving uit zoals de Alcoholwet, Wet op de kansspelen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Bomenverordening en Afvalstoffenverordening.

·        Handhaving (BOA’s); is belast met toezicht en handhaving van landelijke wet- en regelgeving, de APV en Afvalstoffenverordening.De BOA’s treden zowel bestuurs- als strafrechtelijk op. Tevens is er een operationeel ondermijningsteam die is belast met de bestuurlijke aanpak ondermijning.

·        Algemene zaken: ondersteunt de processen in de unit en bestaat uit diverse taken (beleidsmatig, juridisch en administratief).

Wil jij deel uitmaken van de unit VTH en herken je jezelf in onderstaand profiel en denk je in mogelijkheden? Dan komen wij graag met jou in contact.


 

                         Als jij mee wilt bouwen, dan zijn wij op zoek naar jou!


 

Functie op hoofdtaken:


·        vergunningverlening binnen het team Bouw- en Woningtoezicht voor het doorlopen van complexe vergunningaanvragen en het vergunnen van bouwwerken.

·        aanspreekpunt voor aanvragers;

·        voeren van vooroverleggen met aanvragers over de wensen en mogelijkheden omtrent hun aanvraag en advisering richting aanvragers met als doel tot een goed en volledige vergunningaanvraag te komen;

·        intake van de aanvraag en beoordeling op volledigheid;

·        vraagt in- en extern advies en is tevens contactpersoon voor deze interne en externe partijen;

·        beoordeelt de aanvraag vergunning en bepaalt in overleg en op grond van de adviezen van de adviespartner onder welke voorwaarden deze kan worden verleend;

·        stelt de vergunning of ontheffing op of wijst deze gemotiveerd af;

·        verzending besluiten en bijbehorende administratieve afhandeling;

·        voert bezwaarprocedures en biedt ondersteuning bij beroepsprocedures;

·        denkt mee over optimaliseren van de werkprocessen.Wie ben je en wat neem je mee?


  • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

  • Opleidingen ABW1 en ABW2.

  • Specifieke kennis van wet- en regelgeving zoals Bouwbesluit, Wabo (Omgevingswet), Awb en bestemmingsplannen.

  • Ervaring in de vergunningverlening op het gebied van bouw- en woningtoezicht.

  • Bekend zijn met en interesse hebben in maatschappelijke vraagstukken.

  • Verbindende teamspeler en collegiaal ingesteld. Werkt niet slechts regel geleid en proceduregericht, maar werkt omgevingsbewust, is doelgericht, biedt maatwerk waar dit kan, pakt door waar dit moet, is flexibel, creatief en oplossingsgericht.

  • Creëert binnen dit spanningsveld een goed inzicht in de diverse belangen (politiek bestuurlijk).

Similar projects

+ Search all projects