Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance toezichthouder Wmo/Jeugd (zzp)

Posted Aug 8, 2022
Project ID: YIS 9119188
Location
Capelle A/D Ijssel , Zuid-Holland
Duration
4 maanden
(Sep 5, 2022 - Dec 30, 2022)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 13, 2022 12:00 PM

Inschaling: Schaal 10

Aantal uren: in overleg 24 - 36 uur per week mogelijk

Startdatum: zsm

 

De gemeente Capelle aan den IJssel is verantwoordelijk voor een rechtmatig gebruik van voorzieningen voor jeugdhulp en Wmo. Capellenaren moeten er op kunnen vertrouwen dat zij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Geld voor zorg en ondersteuning moet naar onze overtuiging dan ook aan zorg en ondersteuning worden besteed. Uitgaven dienen verantwoord en rechtmatig te zijn. Dat betekent dat wij zorgen voor duidelijke kaders, afspraken en regels en de naleving hiervan.

 

In verband met het vertrek van onze huidige toezichthouder rechtmatigheid Wmo & Jeugdwet zijn wij op zoek naar een ervaren (tijdelijk) toezichthouder. Het rechtmatigheidstoezicht op de Wmo is geïmplementeerd en dient in de praktijk verder uitgewerkt te worden, terwijl het toezicht voor de Jeugdwet nog moet worden opgezet. Voor dit laatste deel werken wij samen in een projectgroep.

 

De opdracht biedt hierdoor een breed takenpakket; van het uitvoeren van het toezicht op rechtmatigheid, tot het verder opbouwen en uitbreiden van deze functie en het verankeren van de rol van de toezichthouder binnen onze organisatie. Hieronder staat een greep uit de beoogde taken. In de praktijk zullen we al doende tot een definitief takenpakket komen.

 

Taken

·        Leveren van een bijdrage aan het opbouwen en uitbreiden van de functie van toezichthouder rechtmatigheid, zoals bijv. het vastleggen van werkprocessen;

·        Verankeren van de rol van de toezichthouder in de organisatie;

·        Onderhouden van het netwerk;

·        Participeren in interne en regionale overleggen met ketenpartners;

·        Voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet;

·        Adviseren en ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals het:

o  creëren van in- en extern draagvlak;

o  voorlichting geven over handhaving en naleving;

o  medewerkers adviseren over fraudebestrijding;

o  medewerkers fraudealert maken;

o  controleren van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten;

·        Beoordelen van fraudesignalen en bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten

worden ingezet;

·        Zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

·        Adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;

·        Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject;

·        Rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de inzet van de toezicht- en handhavingscriteria.

 

De toezichthouder werkt gedurende de opdracht samen met de beleidsadviseur Wmo en de projectgroep toezicht rechtmatigheid Jeugdwet .

 

De kandidaat die wij zoeken is direct inzetbaar als toezichthouder rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp.

·        heeft uitstekende onderzoeksvaardigheden.

·        is resultaatgericht.

·        heeft een proactieve houding.

·        heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

·        heeft een doortastende werkwijze en analytisch vermogen.

·        kan goed netwerken.

·        is makkelijk benaderbaar en kan goed in teamverband werken.

·        heeft het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheden, tegengestelde belangen, kwetsbaarheid van de doelgroep en de publieke opinie.

 

Eisen (wat heeft een kandidaat nodig om de functie goed uit te kunnen voeren)

De kandidaat die wij zoeken voldoet minimaal aan de volgende eisen die uit het CV blijken:

·        direct inzetbaar doordat de kandidaat minimaal 2 jaar werkervaring als toezichthouder rechtmatigheid Wmo & Jeugdwet heeft.

·        HBO werk- en denkniveau.

·        kennis van (onder meer) de Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

·        kennis van de keten in het zorgdomein.

  

Wensen / gunningscriteria (wat is mooi meegenomen en/of is snel te leren)

Ervaring in het opzetten van deze of soortgelijke functie binnen een gemeente is een pré.

De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van:

·        de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving.

·        de actuele beschikbare tools die landelijk worden ontwikkeld.

·        de regionale sociale kaart.

·        financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen.

·        landelijke ontwikkelingen en trends in toezicht en handhaving.

Similar projects

+ Search all projects