Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance toezichthouder riolering (zzp)

Geplaatst 11 nov. 2022
Project ID: YIS 9123665
Plaats
Gouda, Zuid-Holland
Uren
36 Uur/week
Periode
6 maanden
Start: 10 nov. 2022
Einde: 10 mei 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorstel datum: 1 dec. 2022 13:00

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 36 (32 is bespreekbaar)

Duur opdracht: 12 maanden met optie tot verlenging

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Inleiding

Het rioolteam van de gemeente Gouda is op zoek naar extra ondersteuning. De taken van de toezichthouder riolering zijn altijd ondergebracht geweest bij de beheerafdeling en werden door een inhuurkracht ingevuld. De taken worden nu ondergebracht bij de afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR) zodat op deze afdeling alle directievoerders en toezichthouders bij elkaar in één team komen te werken. Dit vullen we graag in met vaste mensen die voor langere tijd hun tanden kunnen zetten in het goed op poten zetten van het dagelijks beheer. Het wordt dus een heel nieuw team met heel veel nieuwe mensen die gezamenlijk aan dit organisatieonderdeel gaan bouwen. Je moet dus wel van een uitdaging houden. We zoeken mensen die echt actief iets neer willen gaan zetten met elkaar. 

 

De riolering in Gouda kenmerkt zich door 190 km vrij verval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.

 

Het dagelijks beheer van de riolering wordt uitbesteed via de onderstaande contracten:

Contract 01 – Reinigen en inspecteren riolering

Contract 02 – Onderhoud gemalen

Contract 03 – Onderhoud riolering

Contract 04 – Reinigen en inspecteren kolken

Contract 05 – Handmatig reinigen van kolken

 

De toezichthouder riolering gaat zich samen met de directievoerder riolering en de productbeheerder richten op het dagelijks beheer van deze producten door de aannemer.

 

Wat ga je doen:

Als toezichthouder met specialisatie riolering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de verschillende bestekken in samenwerking met onze aannemers. Daarnaast verricht je toezicht- en controlewerkzaamheden op het gebied van riolering. Je taken zijn onder meer:

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten riolering uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en opstellen van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over riolering en grondwater;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder riolering;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de riolering (oog- en oorfunctie);
 • het adviseren over huisaansluitingen.

 

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid 
 • flexibiliteit

 

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel en Powerpoint
 • ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en H2GO
 • bekend zijn met (milieu)regels rondom riolering en grondwater
 • kennis van werkzaamheden in verontreinigde grond
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten