Gemeenteprojecten

Freelance toezichthouder omgevingsrecht

Geplaatst 20 sep. 2021
Project ID: YIS 9101524
Plaats
Son en Breugel
Duur
3 maanden
(20 sep. 2021 - 3 jan. 2022)
Uren/week
40 hrs/week
Tarief
35 - 62 €/hr

Sollicitatie deadline: 27-09 11:00

 

Taken

 

•Je houdt zelfstandig toezicht op de uitvoering van Wabo-vergunningen (o.a. bouw-, sloop- en monumentenactiviteiten, toezicht op bouwveiligheidsplannen), bouwen zonder vergunning en op strijdig gebruik van gebouwen; dit geldt ook voor complexere casussen.

•Je beslist bij calamiteiten of gesignaleerde tekortkomingen ter plekke zelfstandig over maatregelen zoals stilleggen van de bouw / treffen van voorzieningen;

•Je constateert bij handhaving tekortkomingen en zorgt voor het inwerking stellen van de aanschrijvingsprocedure;

•Je signaleert relevante ontwikkelingen voor verbetering van beleid en uitvoering;

•Je adviseert in samenwerking met andere sectoren bij bezwaar- en beroepszaken.  

•Je legt in voorkomende gevallen bouwactiviteiten tijdelijk stil;

·Je wordt ingezet bij acties van het Dommelstroom Interventieteam en tijdens integrale controles.

 

Kennis, vaardigheden, competenties:

 

•Algemeen werk- en denkniveau HBO (bouwkunde); minimaal mbo (bouwkunde) met de nodige ervaring en eventueel aanvullende opleidingen

•brede kennis van de wet- en regelgeving op het terrein van de bouwregelgeving;

•Goed kunnen inleven in het standpunt van een ander; stimuleren van openheid bij de ander ;  gestructureerd formuleren is noodzakelijk. Luistervaardigheden als uit laten praten, open vragen stellen, doorvragen, reflecties en samenvattingen geven dienen toegepast te worden;

•Vaardigheid is vereist in het onderhouden van functionele contacten, zowel binnen als buiten de dienst met collega's en medewerkers van de eigen sector en andere sectoren, cliënten en collega's van andere diensten.

•Contacten: anderen moeten overtuigd worden van standpunten en instemmen met bepaalde plannen, ideeën of producten;

•Analytisch vermogen: onderkent causale verbanden in vraagstukken en doorziet onderlinge relaties;

•vaardig in het uitbrengen van adviezen.

·Je hebt oog voor situaties die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit en geeft deze signalen door.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten