Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance toezichthouder fysieke leefomgeving (zzp)

Posted Jul 28, 2022
Project ID: YIS 9115393
Location
Helmond , Noord-Brabant
Duration
11 maanden
(Sep 12, 2022 - Jul 31, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 11, 2022 6:00 PM
  • Uren: 32-36 uur p/w
  • Tarief: schaal 8
  • Start datum: ZSM
  • Duur: +- 1 jaar

 

Als toezichthouder fysieke leefomgeving maak je deel uit van het team Toezicht en Handhaving 2 binnen de afdeling Veiligheid en Naleving van gemeente Helmond. 

 Nadruk van deze rol ligt bij toezichthouding op bestaande bouw. 

 

In het team wordt nauw samengewerkt, is de sfeer informeel en zijn de lijnen met het bestuur kort. Als toezichthouder fysieke leefomgeving draag je bij aan de (verdere) ontwikkeling en het behoud van een veilige, leefbare, gezonde en duurzame stad. Je doet dit door, in nauwe samenwerking met andere toezichthouders en de handhavingsjuristen binnen het team, invulling te geven aan het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.


 

Het ambitieniveau van de afdeling is hoog en er liggen een aantal interessante uitdagingen, zoals de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij jouw kennis en bijdrage belangrijk is. 

Gemeente Helmond streeft ernaar overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen of in een vroeg stadium, dus zonder uitvoerige juridische trajecten, op te lossen. En daarin heb jij als toezichthouder een essentiële rol.
 

 

Wat ga je doen?

 

·       Je houdt toezicht binnen het brede domein van de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen, slopen of aanleggen zonder vergunning, de staat van bestaande bouwwerken, erven en terreinen, het gebruik van gebouwen en gronden (bestemmingsplan), evenementen, woonoverlast, het wijzigen van een monument en overige voorkomende werkzaamheden.

·       Je onderzoekt meldingen van illegale activiteiten en overlast en handelt deze af.

·       Je onderhoudt contact met de (mogelijke) overtreder, de melder en andere betrokkenen.

·       Je legt je controles nauwkeurig vast en je bepaalt (in afstemming met een jurist) het vervolg.

·       Je start schriftelijk en/of mondeling handhavingstrajecten op, communiceert hierover met de melder en de overtreder en bewaakt termijnen. Dit doe je in samenwerking met een jurist.

·       Waar het kan probeer je tot beëindiging van een overtreding te komen door “een goed gesprek” met betrokkene(n), door informeel te waarschuwen en door het maken van heldere afspraken.

·       Waar het moet treed je daadkrachtig op door de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen, waaronder het stilleggen van de (bouw)werkzaamheden of het aankondigen en uitvoeren van (spoedeisende) bestuursdwang.

·       Je zet legalisatieonderzoeken uit en stemt zo nodig inhoudelijk af over een handhavingszaak met interne en externe partners.

·       Je geeft voorlichting over de regel(s) en de noodzaak ervan om inwoners en bedrijven ertoe te bewegen regels na te leven.

·       Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een handhavingsstrategie voor bepaalde thema’s en projecten.

Je levert een bijdrage aan het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma VTH en overige beleidsontwikkeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

 

Functie-eisen:

·       Je hebt een afgeronde relevante mbo of hbo opleiding.

·       Je hebt een ABW I en II diploma en bij voorkeur een basiscursus Asbestherkenning, Wet Milieubeheer en Natuurbescherming.

·       Werkervaring als toezichthouder in het fysieke domein binnen een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie is een pré.

·       Je hebt actuele kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS), het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de APV.

·       Je hebt een scherp oog voor bouwkundige issues.

·       Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht en je bent in staat om daadkrachtig op te treden.

·       Je bent bereid om ook buiten kantoortijden toezicht uit te voeren als het werk hierom vraagt.

·       Je bent zelfstandig, voert regie over je eigen werk maar je bent ook een teamplayer.

Similar projects

+ Search all projects