Gemeenteprojecten

Freelance Toezichthouder Bouw

Geplaatst 21 mei 2021
Project ID: YIS 9095311
Plaats
Bergeijk
Duur
6 maanden
(1 jun. 2021 - 30 nov. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
55 - 70 €/month

Functieomschrijving

Zelfstandig voorbereiden, prioriteren en uitvoeren van planmatige controles m.b.t. activiteit bouwen, monumenten, inritten, bomenkap en afwijken bestemmingsplan. Zelfstandig voorbereiden, prioriteren en uitvoeren van planmatige controles m.b.t. APV vergunnin-gen, sloopmeldingen (exclusief asbest), Drank en Horecawet en de Basis Administratie Gebouwen. Toezicht op vergunningsvrije bouwwerken, bestaande bebouwing en het gebruik van percelen en opstallen mede op basis van het bestemmingsplan. Rapporteren en verwerken van controles in centrale registratiesystemen.


Sollicitatie deadline is 28-5 om 10:00 uur