Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance toezichthouder (zzp)

Posted Nov 9, 2022
Project ID: YIS 9123609
Location
Lansingerland, Zuid-Holland
Timeline:
1 year , 1 month
Starts: Nov 21, 2022
Ends: Dec 31, 2023
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 18, 2022 4:00 PM

Startdatum inzet: 21-11-2022

Einddatum inzet: 31-12-2023

Uren per week: 36,00

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Toezicht op onderhoudscontract

- Verricht dagelijkse inspectie van het openbaar gebied, sportvelden en/of gemeentelijk vastgoed op grond van contractafspraken (toetsingscriteria) en legt uitkomsten (digitaal) vast in rapportages.

- Houdt integraal toezicht (incl. bewaking kwaliteit, veiligheid, garantiebepalingen, terugroepacties e.d.) op uitvoering van regulier onderhoud (werk door derden) en legt dit (digitaal) vast in dossiers, rapportages en beelden. Schouwt (deel)arealen voor de onderbouwing van de termijnen.

- Signaleert gebreken in de openbare ruimte en neemt de noodzakelijke acties daarop (melding maken/buitendienst bellen).

- Treedt op als opdrachtgever voor het verhelpen van gebreken (binnen kaders van de contracten) en adviseert de directievoerder over meer- en minderwerk.

 

Input voor, advies, projectondersteuning, bestekontwikkeling en contracten

- Levert gegevens (o.a. financiële rapportages en prognoses) vanuit de wijken t.b.v. het samenstellen en

uitvoeren van bestekken en afsluiten van contracten. En vertaalt als deelnemer van het betreffende projectteam, de resultaten in input voor besteksvoorbereiding en adviseert bij herinrichting en onderhoud van de openbare ruimte of bij onderhoud gemeentelijk vastgoed.

- Aanvragen en beoordelen van deeloffertes.

- Ondersteunt bij informatieavonden en –bijeenkomsten.

- Mede beoordelen plannen (b.v. EMVI) en adviseren bij uitvoeringstoetsen (‘technisch’) van conceptbestekken op GROTIK elementen en het borgen van wijk- en beheerbelang, geeft gevraagd of ongevraagd advies over beheeraspecten (‘techniek’) aan (vak)collega’s, vergunningverlener, directievoerder, projectleider, en programmaleider.

- Raadplegen, analyseren en laten verzorgen van wijzigingen in digitale beheersystemen.

 

Relatiebeheer, aanspreekpunt voor derden

- Ontvangt en verzorgt de afhandeling van klachten en meldingen op het gebied van openbare ruimte of accommodaties.

- Vertaalt uitvoeringsbeleid beheer en onderhoud naar derden en vertaalt ervaringen uit de praktijk naar voorstellen voor aanpassing en verbeteringen van het uitvoeringsbeleid.

- Geeft opdracht en houdt toezicht (incl. bewaking kwaliteit) op uitvoering aan derden t.b.v. afhandeling klachten en meldingen.

- Geeft aandacht aan het voorkomen van overlast en afstemmen van de uitvoering gericht op de belangen van de burger.

- Is bevoegd werk stil te leggen en neemt daarvoor de noodzakelijke acties.

- Verzorgt de administratieve afhandeling en terugkoppeling van de klachten en meldingen.

- Specifieke beleidslijnen (o.a. beeldkwaliteitcatalogus) en daarbij behorende relevante wet- en regelgeving, processen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. Aantoonbare uitgebreide kennis van UAV en RAW-systematiek.

- Rapporteert aan de directievoerder over inhoud, voortgang en resultaat van de beheeruitvoering.

- Geeft akkoord op meerwerk in het werkveld, onderbouwt dit richting directievoerder welke de mandaathouder is. Adviseert directievoerder inzake meer of minderwerk.

- Stemt af met interne- en externe betrokkenen.

- HBO werk- en denkniveau (vakgebied).

- Essentiële competenties: onderhandelen, omgevingsbewust, oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, samenwerken, communicatieve vaardigheden, omgaan met details, plannen en organiseren, probleemanalyse, overtuigen, zelfontwikkeling, individugericht leiderschap.

Similar projects

+ Search all projects