Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance tijdelijke teamcoördinator regioteam (zzp)

Posted Sep 28, 2022
Project ID: YIS 9121487
Location
Gouda , Zuid-Holland
Duration
3 maanden
(Oct 10, 2022 - Jan 9, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 7, 2022 5:00 PM

Startdatum voorkeur: asap

Duur opdracht: 3 maanden met optie tot verlenging

Aantal uren per week: 24

Inschaling: schaal 12 CAO Gemeenten 

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

In de regio Midden-Holland wordt toegewerkt naar een werkorganisatie sociaal domein voor zowel  contractmanagement, beleidstaken, staffuncties en de jeugdbeschermingstafel. 

 

Op dit moment zijn de beleidstaken, de staffuncties en de jeugdbeschermingstafel op de afdeling Maatschappelijk beleid in een apart team georganiseerd. Het is een heel nieuw team, met veel nieuwe medewerkers. De inhoudelijke aansturing van de lopende taken is belegd bij een kwartiermaker, die ook werkt aan het inrichtingsvoorstel voor de werkorganisatie i.o. 

 

Het team heeft in deze fase van opbouw en ontwikkeling steun nodig van een coördinator die tijd heeft om te werken aan de onderstaande opgaven om de goede flow in het team te krijgen: 

 

Taken / opgaven: 

 • Teambuilding: bouwen en versterken van onderling netwerk, bouwen aan gezamenlijk normen en waarden en waar we van zijn. 
 •  Inrichten goed werkende overlegstructuur intern, waarbij er ruimte is voor eigenheid. Ruimte voor informeel en formeel contact. Goede aansluiting fysiek/hybride. We hebben al wat pogingen ondernomen, maar dit goed doorzetten en voorzien van goed programma vraagt tijd.
 •  Vormgeven aansluiting MBL > regio. Het team is nog onderdeel van afdeling MBL, maar ziet zichzelf niet zo, en wordt ook niet meer zo gezien. Informatievoorziening en aansluiting op wat er in Gouda als werkgever plaatsvindt, is minimaal. Hier zoeken naar een betere balans in, nu het nog even duurt om dit in te richten.
 • Verdeling van taken over het team: hoe zorgen we dat mensen gaan doen waar ze energie van krijgen? Wat weten we al van elkaar? Waar is meer gesprek / zicht op?
 •  Werkdruk in de gaten houden en samen met kwartiermaker prioriteren waar nodig.
 •  Nieuwe medewerkers begeleiden en goed laten landen. O.a. door: voorzien van goed takenpakket en dit ook bevestigen. Maatjes regelen en inwerkprogramma’tje maken. Inwerkdocument opstellen (wat moeten ze weten, hoe komen ze daaraan). Klasjes organiseren om in te werken.
 •  Doorontwikkelen van medewerkers die er al langer zitten: hoe blijven we aantrekkelijk. Intervisie? Trainingen? Waar liggen behoeften. Ook aandacht voor mensen die net niet meer nieuw zijn, maar ook pas kort in dienst. 
 •  Losse taken herbeleggen: rafelrandjes ontvlechting, uitval door ziekte, soms scherpen taakverdeling regio-lokaal. 
 •  Organiseren van randvoorwaarden voor samenwerking (ook met het contractmanagement, het andere team van de beoogde werkorganisatie). Denk aan: een gezamenlijke werkplek een gezamenlijke projectkamer voor beleid/teamontwikkeling.
 •  Helpen bij werving, vacatureteksten, invulling vacatures

 

 

Kortom: 

 •  Aandacht voor mensen: zowel individueel als in het team. 
 •  Verbinding maken. 
 •  Samen met kwartiermaker bouwen aan het team.

 

We zoeken een verbinder, iemand die goed kan luisteren en tijdig kan signaleren dat mensen overlopen, risico lopen op uitval. En hier snel en pro-actief op handelen. We zoeken iemand die kan bouwen aan het team als geheel, talenten kan herkennen en inzetten. En taken kan verdelen met oog voor waar mensen energie van krijgen.

Iemand met ervaring met organisatie-verandering en die oog heeft voor wat daarin belangrijk is voor mensen. Hij kan meedenken in de organisatie-ontwikkelopgave van de kwartiermaker voor de langere termijn. Waar de inhoud en de mensen elkaar raken werken kwartiermaker en teamcoördinator nauw samen.

 

 

Similar projects

+ Search all projects