Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance testManager GPS (zzp)

Posted Dec 12, 2022
Project ID: YIS 9125365
Location
Den Haag, Zuid-Holland
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
8 months
Starts: Jan 16, 2023
Ends: Sep 30, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Dec 16, 2022 10:00 AM

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Startdatum: 01-02-2023

Einddatum: 30-09-2023 (met optie op verlenging)

Inzet: 32 tot 36 uur in de week

Tarief: € 105,00Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een ervaren Testmanager voor de coördinatie van omvangrijke testactiviteiten en voor advisering daarbij over de kwaliteit van de oplossingen bij de realisatie van het project: Personeels- en Salarissysteem voor Lokaal Personeel (GPS). De testactiviteiten van het project lopen in eerste instantie in 2023. Er is sprake van een gefaseerde invoering zodat er mogelijk ooktestactiviteiten in 2024 aan de orde zijn. De oplossing wordt door een externe leverancier ontwikkeld en geïmplementeerd wordt en dat de kwaliteitseisen zijn hoog.Juistheid en volledigheid van personeelsdata, berekeningen, toepassing van regelgeving, mandaten en verwerkingen is van groot belang, omdat het rechtmatigheid en juistheid van personeelsprocessen en van salarissen van Lokaal Personeel op de ca 115 posten wereldwijd betreft.Voor het project is er zowel een leveranciers- als BZ-projectmanager aangesteld. Voor de testactiviteiten wordt een testmanager gezocht die volgens de TMAP-methode of vergelijkbaar onder meer het volgende doet: • Stelt een teststrategie op (op basis van Product Risico Analyses) en testplannen;

 • Organiseert de beschikbaarheid van de testmiddelen en testers en zorgt voor het opstellen van de testscripts;

 • Zorgt voor de coördinatie van de voortgang van de testactiviteiten binnen de afgesproken termijnen;

 • Zorgt voor vastlegging van de bevindingen uit de testen, analyseert de bevindingen en rubriceert deze in (categoriseren) en stelt daarna met de organisatie prioriteiten vast aan de oplossing van de bevindingen;

 • Stemt daarna met de leverancier af wanneer welke bevindingen opgelost worden met welke prioriteit en in welke volgorde;

 • Stelt op basis van de overall bevindingenoverzichten en de ProductRisicoAnalyse een (rest)risicoprofiel op om met de projectresultaten in productie te gaan;

 • Betrekt de gebruikers van het nieuwe systeem bij de testprocessen van de projecten;

 • Zorgt voor kwaliteitsreview op belangrijke projectproducten als implementatieplan en datamigratiestrategie;De belangrijkste bijdrage van de testmanager is het zorgen voor het testen van de oplossingen in het project, waarbij de prioriteit gelegd wordt bij onderdelen die de grootste foutkans hebben en die het meest kritisch zijn in de bedrijfsvoering. Hij/zij helpt hierbij om de fouten en daarmee de risico’s te minimaliseren. Na het testen adviseert de testmanager de stuurgroep van het project over de risico’s die er zijn om met de producten van de projecten in productie te gaan.

Achtergrond opdracht


3W zoekt op korte termijn een testmanager met een bewezen track record op het gebied van testen bij systeemontwikkeling met affiniteit met personeelsprocessen en salarisverwerking. 3W is expliciet op zoek naar iemand die overstroomt van enthousiasme en diens uitdaging zoekt in het motiveren, coachen en enthousiasmeren van teamleden bij het opstellen, maar vooral ook het steeds weer uitvoeren van de testen. De gezochte testmanager is in staat zowel de leverancier als de interne organisatie aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan om resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré. De testmanager rapporteert aan de projectmanager van de projecten en bij de advisering over de risicoprofielen aan de opdrachtgever, tevens voorzitter van de stuurgroep.


Functie-vereisten:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring;

 • PRINCE2 Practitioner;

 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met testmanagement in een complexe omgeving;

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Administratieve (HR) systemen;

 • Je hebt aantoonbare affiniteit met arbeidsvoorwaardenregelingen, bij voorkeur binnen het Rijk;

 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur.

  Aanvullende kennis (wens):

     

 • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers;

 • Je hebt ervaring met het betrekken van gebruikers in een complex proces;

 • Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget;

 • Je bent zeer goed in staat risico’s te onderkennen en waar mogelijk te managen;

 • Je hebt een no-nonsense houding en kan het management duidelijk adviseren over risico’s die er zijn bij het in bedrijf stellen van de systemen.

Similar projects

+ Search all projects