Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance technisch specialist groen (zzp)

Posted Aug 11, 2022
Project ID: YIS 9119342
Location
Groningen , Groningen
Duration
7 maanden
(Oct 1, 2022 - Apr 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 2, 2022 12:00 PM

Startdatum: 1 oktober 2022

Duur: tenminste een half jaar, maar mogelijk een jaar

Inzet: 36 uur

Schaal 9, CAO Gemeenten

 

Wij zijn op zoek naar een veelzijdige, enthousiaste Technisch Specialist Groen (met affiniteit voor ecologie) die zijn of haar technische kennis op het gebied van stedelijk groen wil inzetten voor het beheer en onderhoud daarvan in de openbare ruimte.

Bij het uitoefenen van het werk is het van belang dat je verder kijkt dan je eigen vakgebieden en kunt denken en handelen vanuit het grotere geheel. Vanuit je vakgebied denk je mee om knelpunten op te lossen, signaleer je ontwikkelingen en ga je hier proactief mee om.

Intern heb je contact met alle betrokkenen van andere teams en afdelingen. Extern onderhoud je contacten met onder andere leveranciers, onderhoudende partijen, aanvragers, etc.

 

Jij

•     bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse onderhoudsplannen op het gebied van groen en ecologie;

•     bent verantwoordelijk voor de monitoring van de kwaliteit van het groenonderhoud in de openbare ruimte. Je bent hierbij zowel aanjager als regievoerder;

•     communiceert over de voortgang van de werkzaamheden met belanghebbenden;

•     coördineert en stemt de werkzaamheden af met betrokken partijen (stadsingenieurs, gebiedsteams, bewoners, ketenpartners e.d.);

•     bent resultaat- en budgetverantwoordelijk voor je projecten;

•     levert vanuit jouw deskundigheid een bijdrage aan efficiencyverbetering van onze werkprocessen, zoals het beheer van bomen en groen in de stad.

 

Plek in de organisatie

De directie Stadsbeheer vervult een belangrijke rol in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad, gericht op een prettige en duurzame leefomgeving die schoon, heel, veilig en toegankelijk is.

Je maakt onderdeel uit van het team specialisten binnen Team Techniek (onderdeel van de Afdeling Techniek en Natuur).

Team Techniek zorgt voor het beheer en onderhoud van technische (ingewikkelde) objecten die te maken hebben met onder andere riolering, bomen, groen, spelen, verlichting, kunstwerken, bruggen en wegen.

Binnen het team heerst een informele sfeer, naar buiten toe presenteren wij ons als een professionele sparringpartner. 

 

Wij vragen

·        HBO werk- en denkniveau;

·        Relevante opleiding in het Groen en kennis van/ervaring in het vakgebied Groen;

·        Relevante werkervaring (oa Groenbeheer openbare ruimte);

·        kennis van/ervaring met het inkopen bomen en heesters;

·        Ervaring met het opstellen van kleine/middelgrote ontwerpen en beplantingsplannen;

·        een positieve en enthousiaste houding, gericht op innovatie en nieuwe kansen;

·        een teamspeler die gericht is op samenwerking, met goede communicatieve vaardigheden.

 

Competenties

Competentie 1 | Samenwerken

Je hebt oog voor het gemeenschappelijk doel en handelt doorgaans in het belang van de organisatie om zo te komen tot het maximale, gewenste resultaat. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

 

Competentie 2 | Plannen en organiseren

De meeste projecten binnen het vakgebied vergen een gestructureerde aanpak en daarom is het van belang dat je goed kunt plannen en organiseren. Je houdt overzicht over de werkzaamheden en bewaakt de voortgang.

 

Competentie 3 | Flexibel

Structuur is belangrijk, maar regelmatig is onvoorspelbaarheid ook aan de orde. Van jou wordt verwacht dat je moeiteloos overschakelt op plan B en daarna sturing geeft aan het proces. Je schakelt gemakkelijk tussen eigen werk en werk van anderen.  

 

Competentie 4 | Klantgericht handelen

Je bent service- en oplossingsgericht en speelt actief en flexibel in op de wensen van zowel de externe en interne “klant” en laat hierin meerwaarde zien. Je bent daarbij creatief en in staat om steeds op verschillende manieren bewonerswensen te vertalen naar haalbare voorstellen.

Similar projects

+ Search all projects