Gemeenteprojecten

Freelance Teammanager Schulddienstverlening & Inkomen

Geplaatst 9 mrt. 2021
Project ID: YIS000508
Plaats
Oud-Beijerland
Duur
7 maanden
(8 mrt. 2021 - 29 sep. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
80 - 100 €/hr

Ben jij die interim teammanager? Die stevige gesprekspartner? De teammanager die samen met medewerkers, collega-managers en bestuurders energiek, coachend en vanuit de ingezette koers verder wil bouwen aan de – net 2 jaar jonge– gemeente Hoeksche Waard?


Algemeen profiel teammanager:

Vanuit affiniteit met de inhoudelijke werkzaamheden van de teams Schulddienstverlening en Inkomen ben jij stevige gesprekspartner voor jouw teams, het bestuur, de directie en de gemeentesecretaris. Dit doe je niet zonder je te laten adviseren door de inhoudsdeskundigen uit jouw teams.

Vanzelfsprekend beschik je over een politiek-bestuurlijke antenne, ben je je bewust van de omgeving waarin je opereert en heb je oog voor issues, trends en ontwikkelingen.

Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de beide teams.

Je bent in staat organisatiedoelen en talenten van medewerkers op elkaar af te stemmen en hiervoor de randvoorwaarden te creëren.

Je toont coachend, faciliterend en inspirerend leiderschap en bouwt samen met de teams verder aan de ingezette koers.

Je stimuleert de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit doe je door het ontwikkelen van opleidingsplannen voor de teams en het voeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken.

Je maakt onderdeel uit van het management, vertegenwoordigt de teams tijdens het teammanagersoverleg en bevordert integraliteit tussen verschillende organisatieonderdelen.

Je hebt WO- werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met medewerker-, team- en organisatieontwikkeling (minimaal 5 jaar).


Specifiek voor deze rol:


Samenvattend:

We zoeken een teammanager, 36 uur, met expertise en affiniteit met de werkgebieden schuld en inkomen (participatiewet) en ervaring met het begeleiden van teams richting groter zelf organiserend vermogen en ervaring met integraal management. Zsm starten, voor 6 maanden (na 4-5 maanden maandelijks opzegbaar). Graag iemand die hybride werkt; dus zowel via teams als fysiek op de locatie kan zijn (goed om mee te nemen ivm reisafstanden).


Werkzaamheden:

Het door ontwikkelen van de teams in zelf organiserend vermogen vormt een belangrijk element van deze functie. Je moet coachende vaardigheden hebben en dit goed in balans kunnen brengen met sturende vaardigheden. Bewust verschillende handelingsperspectieven kunnen inzetten. Vanwege Corona zijn er momenteel delen in de uitvoering waar sturing op nodig is. We gaan een nieuwe beleidsregel implementeren die volgende week moet draaien. Het helpt dan niet als het team zelf organiserend gaat discussiëren; er is juist duidelijkheid en richting nodig vanuit de teammanager. Daarnaast zien we dat vooral op personele kwesties sturing nodig is. Er zijn binnen de teams relatief veel wisselingen en uitval, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap. Er ligt een uitdaging om enerzijds de capaciteit goed op orde te houden en anderzijds preventief op te treden om verzuim te voorkomen; de druk is hoog. Dat is ook direct de reden dat we niet alleen een teammanager nodig hebben die past in het generieke profiel maar ook iemand die affiniteit en kennis heeft met de domeinen Inkomen en Schulddienstverlening, omdat dat helpt bij gesprek met medewerkers in deze fase wat er preventief nodig is en wat er op medewerkers afkomt. De klantvragen worden steeds complexer en/of  

zwaarder. Het helpt als de teammanager dit snapt en zich daartoe kan verhouden, niet in oplossende maar coachende sfeer.


Wat ook een belangrijk onderdeel is in deze functie is integraal management. De teammanager is heel nadrukkelijk met integraal management als kerntaak bezig. Veel bezig met personele kwesties, financiële kwesties (voldoende dekking voor werkzaamheden realiseren), afstemming met beleid over ontwikkelingen die er zijn. Je moet ook cijfers kunnen lezen.


Soft skills:

Wat helpt is als het een frisse manager is, maar met wel wat ervaring. Wat meer senior type is niet de beste match voor dit team, maar ook niet breder gezien in volledig MT. Het is een relatief jong MT met innovatieve energie en dynamiek. We zoeken dan ook bijvoorbeeld geen oud-directeuren of een klassieke manager van een sociale dienst.


We zoeken iemand die oog heeft voor maatwerk en klantperspectief; iemand die 100% dienstverlenend is. Niet alleen maar de wet uitvoeren omdat het moet, maar ook echt nadenken of het de klant helpt bij het oplossen van problemen. Een procesdenker die begint vanuit het perspectief van de klant. De huidige teammanager heeft veel effort geleverd voor het reduceren van verspillingen en zoveel mogelijk klantwaarde creëren. Die lijn moet worden doorgetrokken met de medewerkers die van ver komen, namelijk vanuit een klassieke sociale dienst. De medewerkers zijn net gewend aan het werken in een grotere organisatie en het onderling afstemmen met collega’s en andere teams, hierin willen we zeker geen stap terug zetten.


De veranderende klantvraag heeft als gevolg dat er opgeschaalde klachten op je bureau terecht gaan komen. We zoeken daarom iemand die stressbestendig is en over relativeringsvermogen beschikt.


We zoeken iemand die een visie heeft op of zelfs ervaring heeft met integrale samenwerking in het sociaal domein.


Het is prettig als je ervaring hebt met bestuur advisering. Je zult minimaal eens per twee weken aan tafel zitten met de bestuurder. Daarom is het van belang dat je over bestuurlijke sensitiviteit beschikt. NB: de directeur van dit organisatieonderdeel kan compenseren waar nodig op de advisering van het bestuur, dit weegt minder zwaar dan de overige skills.


Leidinggevende ervaring binnen een gemeente of gemeenschappelijke regeling. De twee teams die je gaat aansturen zaten eerder in een gemeenschappelijke regeling die geen onderdeel was van de gemeente. Als de teammanager geen ervaring heeft binnen een gemeente, loop je risico in de visie op integrale samenwerking e.d.


Je moet de werkcontext goed kennen en affiniteit hebben met het sociaal domein (inkomen en schulddienstverlening in het bijzonder). Je hoeft niet zelf de wet of de uitvoeringsregels exact te kennen, daar zijn voldoende adviseurs en uitvoerende collega’s voor werkzaam, maar je moet wel weten met wat voor klantgroep je te maken hebt, wat voor medewerkers en wat voor cultuur plus wat voor vraagstukken er kunnen spelen. Als we kijken naar de cultuur van de teams zien we dat ze echt een verandering doorgaan hebben. Ze hebben een lange weg doorgaan, maar er is steeds meer vertrouwen in elkaar. Het zijn open mensen die dingen durven uitspreken. We zoeken iemand die dezelfde openheid toont en in staat is om deze ontwikkeling met het team naar een hoger niveau te trekken.


Sollicitatie deadline is 12-3 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten