Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance teammanager openbare ruimte (zzp)

Posted Oct 28, 2022
Project ID: YIS 9122867
Location
Almere, Flevoland
Timeline:
6 months
Starts: Jan 2, 2023
Ends: Jun 30, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 3, 2022 1:00 PM

Startdatum: 02-01-2023

Duur opdracht: 6 maanden

Aantal uren week: 32-36 uur

Inschaling: <schaal> 12

 

Samen met Pauline, Karin en Monica, je collega teammanagers, ben je verantwoordelijk voor de aansturing van ongeveer 100 medewerkers, met name technisch specialisten. Jij hebt een belangrijke rol in de begeleiding en stimulering van medewerkers in hun ontwikkeling. Speerpunten daarbij zijn eigenaarschap, waarderend communiceren, zakelijkheid en in positie zijn. Daarin is het belangrijk dat je verbindt en dat je goed met je medewerkers tot duidelijke afspraken komt. Je stuurt op beleid, programmering en uitvoering. Je hebt ruime ervaring in de ontwikkeling of het beheer van de openbare ruimte en de technische aspecten van Riolering en Water zijn voor jou geen probleem. 

 

Je collega teammanager Monica vertegenwoordigt het team in het MT Stadsruimte. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor:

·       Het meerjarig beheerplan van Almere, waarin duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten zijn.

·       Regie op de uitvoering van het jaarprogramma en uitvoeren van opdrachten van derden.

·       Vernieuwing van de kapitaalgoederen in de stad.

 

Het is maandagochtend, je start je dag met je mede teammanagers in een uur durend overleg via teams waarin de actualiteit van de afgelopen en de komende week door genomen wordt. Je maakt afspraken en neemt samen besluiten. Aansluitend tref je, opnieuw via teams alle teammanagers van de afdeling en onze belangrijkste adviseurs in een uurtje “sparren met adviseurs”. Hier bespreek je bestuurlijke, financiële en beleidsmatige zaken, hoor je terug wat er in de directie besproken is en wordt je geïnformeerd over de actualiteit.

Dan is het tijd voor een bezoek (op de fiets) aan een van de grote riolering vervangingsprojecten in een oudere wijk in Almere. Je laat je informeren door de leden van het projectteam over de voortgang en mogelijke knelpunten en risico’s. je geeft advies en neemt zo nodig besluiten die je mensen verder helpen. Dan ga je naar het stadhuis voor een lekkere lunch in het personeelsrestaurant en een bila met een van je medewerkers, waarbij je het werk bespreekt en natuurlijk informeert naar welzijn en werkplezier.

Inmiddels is het halverwege de middag en tijd voor een sollicitatiegesprek. Het zoeken en vooral vinden van gemotiveerde vakmensen is een constante uitdaging in deze tijd van schaarste. Dan komt er een spoedmelding binnen over een storing. Je hebt snel contact met de betrokken toezichthouders en hoort van hen welke acties zij ondernomen hebben. Je fiatteert hiervoor extra budget. De nabespreking van het sollicitatiegesprek sluit je dag af, dat doe je op het ontmoetingsplein in het stadhuis onder het genot van een lekkere cappuccino.

Je bent een overtuigende teammanager, die het beheervak kent en die mensen mee en zaken voor elkaar krijgt, zowel op basis van expertise als vanwege je hoge gunfactor en daadkracht. Jouw talent is absoluut de wijze waarop jij weet te communiceren met de teamleden: oprecht luisterend, met empathie en toch ook de nodige zakelijkheid. 

Je bent gewend te werken in een proces gestuurde omgeving en werkt nu bij een vergelijkbaar groot bedrijf of complexe organisatie. Aan jou de taak om het committent en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de juiste competenties te ontwikkelen. Een rol waarbij je niet alleen je strategische kwaliteiten kunt inzetten, maar ook je vermogen om professionals te committeren aan een gemeenschappelijke ambitie. Je hebt kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte en spreekt daardoor de taal van de werkvloer en bent in staat de technische relevantie van het werk te beoordelen. 

Je bent zakelijk en gewend om te sturen op proces en resultaat, en weet daarbij een goede balans te vinden tussen mensgerichte en resultaatgerichte aansturing. Je handelt strategisch, analytisch en weloverwogen, straalt rust uit en bent in staat om situationeel leiding te geven en te inspireren. Ervaring binnen de overheid is een pre maar geen harde eis

Similar projects

+ Search all projects