Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Teamleider

Posted May 18, 2021
Project ID: YIS000705
Location
Barendrecht
Duration
6 maanden
(Jun 14, 2021 - Dec 31, 2021)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown

Wat ga je doen?

Het team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat is een relatief nieuw team in onze organisatie. In de organisatie gaat dit team over een aantal grotere opgaves die op onze 3 gemeenten afkomen. Bijvoorbeeld de verstedelijkingsopgave, maar ook het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zorgen voor een goede, leefbare, gezonde omgeving. En dit alles met de juiste aandacht voor onze (cultuur)historie en ons erfgoed.

 

In de vroegere organisatie waren de medewerkers verdeeld over 4 teams. Deze teams werkten vooral aan opgaven gericht op 4 thema’s: wonen, economie, milieu en erfgoed. De uitdaging voor de teamleider ligt erin om van dit nieuwe team ook echt één team te maken, met aandacht voor de verbreding van de opgaves (zoals eerder geschetst).

 

Als teamleider heb je daarbij ook zelf een rol in de integrale opgaves. Daarbij moet het ‘reguliere werk’ natuurlijk vooral gedaan worden, zoals het maken van prestatieafspraken met corporaties, het opstellen van (milieu)beleid en het faciliteren van bedrijven in onze gemeenten.

 

Als teamleider zoeken we iemand met een visie op de integrale opgaven én aandacht voor het ‘reguliere werk’. Je hebt zicht op de verbanden die gelegd kunnen worden om ook inhoudelijk één team te creëren en je bent iemand die op hoofdlijnen goed kan sparren met alle medewerkers én bestuurders die deze thema’s in hun portefeuille hebben.

 

Naast de zorg en aandacht voor de medewerkers in je team, ben je ook samen met de teamleiders van Verkeer & Mobiliteit en Energietransitie & Klimaatadaptatie verantwoordelijk voor de samenwerking binnen het cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio. Samenwerking binnen het cluster is natuurlijk belangrijk, ook samenwerking met andere clusters en teams in de organisatie is een aandachtspunt vanwege de integraliteit van de opgaves.

 

Al met al: een functie met de slagkracht van een grote gemeente (we zijn met elkaar 125.000 inwoners sterk) met heel lokale betrokkenheid. En omdat het om een nieuw team gaat, heb je een grote inbreng bij het vormgeven van het team, de werkprocessen en de werkinhoud.

 

Wat vragen we van je?

Het lijkt ons dat je een relevante WO-opleiding hebt gevolgd. Zeker zo belangrijk is de ervaring die je daarna hebt opgedaan, met diverse vraagstukken op het gebied van ontwikkeling van de leefomgeving. Je aantal jaren werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en het leidinggeven aan een divers inhoudelijk team, is van groot belang. Je (wetenschappelijke) kennis is up-to-date met de praktijk.

 

Daarin doen we een beroep op je talent als coach. Je bent teamleider, maar ook mens-tussen-de-mensen. Hun werkplezier en ontwikkeling gaat gelijk op met die van het team en de organisatie. Je stelt de opgave centraal en bent een verbinder op inhoudelijke vraagstukken. Dat doe je trouwens heel resultaatgericht: je weet wat er van je wordt verwacht en je houdt die doelstellingen continu voor ogen. Niet alleen op de korte termijn, je kunt ook verder denken: wat is er op de lange termijn nodig voor Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk? Verder weet je wat een functie als deze nog meer vraagt: slagvaardigheid, daadkracht en politieke sensitiviteit.


Sollicitatie deadline is 25-5 om 10:00 uur