Gemeenteprojecten

Freelance Teamleider voor jeugdhulp

Geplaatst 10 aug. 2021
Project ID: YIS 9099803
Plaats
Bladel
Duur
4 maanden
(16 aug. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
24 hrs/week
Tarief
60 - 75 €/hr

Sollicitatie deadline: 13-8-2021 13:00
 

Plaats in de organisatie

 • Sturing geven aan Team Toegang en Lokaal
  Ondersteuningsteam (ongeveer 20fte)
 • Legt verantwoording af aan Afdelingsmanager Maatschappelijke
  Dienstverlening
 • Behoort tot het Intern Management Team

 

Hoofdtaken in afstemming met de overige vervangers van deze taak:

 • Samenwerken intern en afstemmen met specialistische jeugdhulp organisaties, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en landelijke organisaties
 • Regie voeren over het totaal aan ondersteuning dat de Jeugdhulpteams leveren of inzet
 • Werkt nauw samen met de andere leden van het Jeugdhulpteam
 • Kwaliteitsbewaking op proces en inhoud, bewaken dat de gezinsplannen effectief worden ingezet en woonplaatsbeginsel wordt toegepast.
 • Kwaliteitstoets en ondertekening beschikkingen
  (beslissen)
 • Signaleren van knelpunten en het ondernemen
  van de daarop noodzakelijke acties
 • Monitoren van casusinformatie welke kan worden doorvertaald naar beleidsinformatie
 • Het opstellen van rapportages / genereren van managementinformatie
 • Zorg dragen voor een uniforme afstemming tussen Kempenteam en Toegangsteam/ LOT (vastleggen en bewaken procesafspraken)
 • Uitdragen van Kempische visie op jeugdhulp (normaliseren, de-medicaliseren etc)
 • Zorg dragen voor afstemming met specialistische hulpverlening op regionaal niveau
 • Wachtlijst bemiddeling en inzetten van doorzettingsmacht, in afstemming met professionals
 • Procesregie uitvoeren bij stagnatie in een casus
 • Samenwerking en afstemming met het Gedragswetenschapper op casusniveau
 • Beheer van en controle op budgetten voor specialistische jeugdhulp
 • Ontwikkelt samen met de beleidsmedewerkers beleid op het totale terrein van de jeugdhulp
   

Functie-eisen

 • Beschikt over een afgeronde HBO of academische opleiding in sociale studies, pedagogiek of een vergelijkbare studie
 • Heeft kennis van de Suite4Jeugd of vergelijkbaar en ervaring met toetsen en beslissen binnen dergelijk systeem.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van teams
 • Heeft een hulpverlenende of bedrijfsmatige achtergrond, bij voorkeur in de complexe jeugdhulp
 • Heeft ervaring in samenwerking met Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders
 • Heeft kennis van Jeugdwet inclusief persoonsgebonden budget,
 • Heeft kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
 • Heeft kennis van of ervaring met gemeentelijke overheden
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en netwerkkwaliteiten
 • Is een verbinder

 

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Ondernemen
 • Strategische oriëntatie
 • Doortastend

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten