Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance teamleider/projectleider participatie (zzp)

Posted Sep 7, 2022
Project ID: YIS 9120272
Location
Ridderkerk, Zuid-Holland
Timeline:
3 months
Starts: Oct 1, 2022
Ends: Dec 31, 2022
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 15, 2022 12:00 PM

Startdatum: 1 oktober 2022, uiterlijk 15 oktober.

Einddatum: 31 december 2022.

Optie tot verlenging? Ja.

Min/max aantal uur per week? 32-36 uur per week. 

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee.

Mogelijkheid tot thuiswerken? Ja (minimaal 50% aanwezigheid vereist).

Tariefstelling: schaal 11.

 

 

Breng jij ons samen verder?

Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij willen samen de doorontwikkeling van de klantreis binnen de twee teams participatie (re-integratie naar werk) vormgeven. Wij zijn op zoek naar een teamleider / projectleider om daar invulling aan te geven. Energiek, gedreven, motiverend, daadkrachtig en verbindend. Soms met een aai over de bol, soms met een relativerende grap, soms stevig en doortastend én altijd met het maatschappelijke doel in het vizier. 

 

Werken bij ons maakt gelukkig

Het domein maatschappij is een prachtig domein met bevlogen medewerkers. En onze organisatie is gewoonweg een mooie organisatie om in te werken. Veel energie, beweging, flexibiliteit, grote opgaven, fijne mensen, gericht op talentmanagement en volop in ontwikkeling. Zelfs zo in beweging dat er mogelijk veranderingen komen in de organisatiestructuur en de wijze van werken. 

 

Op dit moment is een van de twee teamleiders langdurig ziek en zijn we op zoek naar een vervanger. Het team participatie 1 (waar het om gaat) bestaat uit de subteams: Werkgeversservicepunt; Werk, Hallo Werk, Banenafspraak/Beschut Werk. De regionale samenwerking, kwaliteitsbeheer en de ESF subsidie is ook binnen dit team ondergebracht. 

In team Participatie 2 (waar nauw mee wordt samengewerkt) zitten de subteams: re-integratie; sociale activering, jongeren en statushouders/inburgering. 

 

Zodra de teamleider van team participatie 1 herstelt, wordt de rol omgezet in een projectleider die samen met de teamleiders de gewenst ontwikkeling verder vorm geeft. 

 

Vooralsnog gaat het om een inzet voor de rest van dit jaar, maar mogelijk wordt de inhuur tot eind 2023 verlengd (dit is afhankelijk of de ESF subsidie in 2023 doorgezet wordt). 

 

De rol van zowel vervangend teamleider als van projectleider vraagt flexibiliteit. 

We zoeken iemand met kennis van de participatiewet; van processen en werkinstructies, maar ook het motiveren en coachen van medewerkers. 

We zijn op zoek naar een kandidaat met talent voor veranderen, verbinden en doorpakken. 

Als jij als ervaren teamleider/projectleider met kennis van de participatiewet en de opgave om mensen naar werk te helpen, daarover beschikt, dan is onze BAR-organisatie een prachtige plek. 

 

Wat ga je doen?

Je bent (mede)verantwoordelijk om de bestuurlijke doelstellingen (KPI’s) van de teams participatie te behalen. Hierin werk je nauw samen met de (andere) teamleider(s). Je hebt, bij voorkeur, ervaring met klantreizen binnen de Participatiewet en ziet mogelijkheden voor inwoners uit de verschillende doelgroepen om aan het werk te gaan. Hierin weet je de verschillende klantmanagers te motiveren om het beste uit de klant te halen. 

 

Daarnaast ben je sterk in registratie en monitoring. Je zorgt voor een goede registratie op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ESF subsidie en bent hiervoor ook de contactpersoon naar de regio. Je zorgt voor een goed proces om de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de ESF te beleggen. 

Dit koppel je ook aan de andere doelstellingen binnen de teams, denk aan de doorstroom van re-integratie naar werk of de doelstelling om kandidaten via SROI te plaatsen. 

 

Dit alles doe je samen met de (andere) teamleider(s), de klantmanagers, maar ook met de kwaliteitsmedewerkers en de contractmanager en de manager Maatschappij en de arbeidsmarktregio. Waar nodig heb je ook contact met collega’s buiten het cluster, zoals de collega’s van I-advies. 

 

Veranderkracht

Jouw belangrijkste opgave is het verder bouwen aan een stevig en robuust uitvoering op gebied van participatie, dit wil zeggen de uitstroom naar werk en de doorontwikkeling van klanten om daar te komen. Hierbij stuurt je op resultaat en zorgt voor tevreden bestuurders. 

 

Je bent in staat om effectief en doelgericht om te gaan met bestaande processen en anderzijds in te spelen op vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkveld en hiervoor een moderne aanpak te hanteren.

 

Verbindend vermogen

Om op een goede manier invulling te geven aan de ingezette veranderingen vraagt dit om een constructief samenspel tussen de medewerkers, die verspreid werken in 2 hoofdteams en verschillende subteams. Je bent in staat om medewerkers met elkaar te verbinden en hen allen te laten werken aan hetzelfde doel. 

 

Het is voor jou vanzelfsprekend om actief te luisteren, vanuit interesse vragen te stellen en open te staan voor goede ideeën en oplossingen. Je creëert hierdoor een veilige en transparante werkomgeving waarin de professionaliteit van medewerkers zo goed mogelijk tot uiting komt. 

 

Daadkracht

Je bent in staat om de vastgestelde KPI’s om te zetten in plannen en concrete resultaten. De verantwoording op de ESF subsidie is een van de resultaten die je moet bereiken. Vanuit jouw betrokkenheid voel je je verantwoordelijk voor een goed eindresultaat en het behalen van de doelstellingen. Dit weet je op natuurlijke wijze door te vertalen binnen de teams en je weet medewerkers en de teamleiders hierin mee te krijgen

 

Wat vragen wij van je?

Van de teamleider/projectleider Participatie wordt veel kennis, ervaring en talent verwacht. 

Je functioneert op  HBO werk-/denkniveau . Je bent een ervaren teamleider/projectleider en beschikt over de nodige kennis m.b.t. de participatiewet en de doelstellingen om mensen naar werk te helpen. 

Je hebt ervaring met vergelijkbare opdrachten in het sociaal domein, en beschikt over een resultaatgerichte instelling. Ondernemend, doortastend en betrokken zijn onderdeel van jouw reeks aan talenten.

 

 

Praktisch

Reden inhuur? Langdurige ziekte huidige teamleider van het team participatie 1. Opdracht kan ook na terugkeer teamleider verlengd worden als projectleider (als ondersteuner van de teamleiders).

 

 

Must haves (knockouts)?

•   Ervaring als teamleider binnen Sociaal Domein.

•   Kennis van de Participatiewet.

 

Pre's?

-   Specifieke ervaring met projecten gericht op uitstroom naar werk.

-   Ervaring met ESF subsidie voor arbeidsparticipatie.

 

Wanneer is inhurend manager tevreden aan het einde van de interim-opdracht?

ESF subsidie over de afgelopen jaren op de juiste manier verantwoord en een nieuwe aanvraag ingericht (zodat de opdracht verlengd kan worden). Verder een goede klantreis opgezet (aanzet gemaakt) en de KPI’s over 2022 zijn behaald of er is een goede verklaring waarom deze niet behaald konden worden. 

 

Similar projects

+ Search all projects